Kamervraag 2012Z15358

De militaire presentie in Zuid-Libanon van de terroristische organisatie Hezbollah

Ingediend 27 augustus 2012
Beantwoord 12 oktober 2012 (na 46 dagen)
Indieners Wim Kortenoeven (PVV), Marcial Hernandez (Groep Kortenoeven/Hernandez)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen internationaal openbare orde en veiligheid organisatie en beleid terrorisme
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z15358.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-262.html
 • Vraag 1
  Kent u het nieuwsartikel «The worse, the better: Assad’s troubles may hasten Hezbollah’s take-over of Lebanon»1?
 • Vraag 2
  Onderschrijft u de in het artikel geponeerde stelling dat Libanon feitelijk in tweeën is gedeeld, waarbij Hezbollah «the sole ruler» is in het zuiden en het oosten van het land? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  Is het feit dat de over een eigen militie en zware wapensystemen (waaronder tienduizenden raketten die op de staat Israël gericht staan) beschikkende islamitische terroristische organisatie Hezbollah onderdeel uitmaakt van de Libanese regering in enig opzicht strijdig met (onderdelen van) het Europese associatieverdrag met Libanon? Zo ja met welk(e) artikel(en)? Zo nee, waarom niet?

  Nederland pleit zoals bekend voor opname van Hezbollah op de EU-lijst van terroristische organisatie en gaat contacten met Hezbollah-gelieerde politici nadrukkelijk uit de weg.

 • Vraag 4
  Is het feit dat Hezbollah sinds 2006 in Zuid-Libanon een nieuwe en sterke militaire presentie heeft opgebouwd, met tienduizenden raketten en artilleriestukken die op de staat Israël gericht staan, in enig opzicht strijdig met (onderdelen van) het Europese associatieverdrag met Libanon? Zo ja, met welk(e) artikel(en)? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat de militaire opbouw van Hezbollah in Zuid-Libanon kan worden getypeerd als «hostile activities», zoals bedoeld in artikel 12 van resolutie 1701 van de VN-Veiligheidsraad? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat het in VN-Veiligheidsraadresolutie 1701 uitgebreide mandaat van de United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) ontoereikend was en is om de hernieuwde militaire opbouw van Hezbollah in Zuid-Libanon te voorkomen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 7
  Deelt u de mening dat de Libanese regering verantwoordelijk is voor het feit dat Hezbollah sinds 2006 in Zuid-Libanon een nieuwe en sterke militaire presentie heeft kunnen opbouwen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 8
  Wilt u deze vragen voor de gewenste duidelijkheid ieder afzonderlijk beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z15358
Volledige titel: De militaire presentie in Zuid-Libanon van de terroristische organisatie Hezbollah
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-262
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden Kortenoeven en Hernandez over de militaire presentie in Zuid-Libanon van de terroristische organisatie Hezobollah