Kamervraag 2012Z15157

De asielverlening aan de heer Assange

Ingediend 17 augustus 2012
Beantwoord 17 september 2012 (na 31 dagen)
Indiener Arjan El Fassed (GL)
Beantwoord door Uri Rosenthal , Opstelten
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z15157.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-3481.html
1. «Equador verleent Assange asiel», NRC Handelsblad, 16 augustus 2012
 • Vraag 1
  Kent u het bericht dat Equador asiel verleent aan de heer Julian Assange?1
 • Vraag 2
  Wat vindt u ervan dat de Britse autoriteiten van zins zijn om, ongeacht deze asielverlening en een zeer waarschijnlijke uitlevering aan de Amerikaanse autoriteiten, de heer Assange te arresteren?
 • Vraag 3
  Is het waar dat de Britse autoriteiten gedreigd hebben de Ambassade van Equador te Londen desnoods te bestormen om de heer Assange te arresteren zodra hij een voet buiten het gebouw zet?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat dit een schending van de gebruikelijke diplomatieke bescherming oplevert? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Bent u bereid om met het oog op het gezamenlijke standpunt van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken van begin december 2011 inzake de rechten van klokkenluiderswebsites zoals Wikileaks het initiatief te nemen tezamen met uw ambtsgenoten in de Europese Unie Groot Brittannië op te roepen af te zien van het uiten en uitvoeren van dergelijke bedreigingen? Zo nee, waarom niet? Staat u nog steeds achter dit gezamenlijke standpunt en welke conclusies verbindt u hieraan?
 • Vraag 6
  Bent u bereid om een beroep te doen op de Britse autoriteiten om de heer Assange daadwerkelijk te laten vertrekken naar Equador? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z15157
Volledige titel: De asielverlening aan de heer Assange
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-3481
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid El Fassed over de asielverlening van de heer Assange