Kamervraag 2012Z14728

Het bericht ‘Afghaanse politie-eenheid loopt over naar de Taliban’

Ingediend 25 juli 2012
Beantwoord 17 september 2012 (na 54 dagen)
Indiener Harry van Bommel (SP)
Beantwoord door Hans Hillen (minister defensie) (CDA), Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z14728.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-3477.html
1. De Volkskrant, 25 juli 2012.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Afghaanse politie-eenheid loopt over naar de Taliban»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Uit hoeveel agenten bestond deze eenheid en wat voor wapens hij zij bij het overlopen naar de Taliban meegenomen?

  Het is onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld in de provincie Farah (Zuidwest-Afghanistan). De Navo meldt dat elf agenten van de Afghan Uniformed Police (AUP) die in het bezit zijn van klein kaliber wapens en munitie zijn overgelopen.

 • Vraag 3
  Behoorden de overlopers tot de Afghan Uniformed Police, de Border Police of een ander onderdeel van de Afghaanse politie?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Betrof het hier via een NAVO-trainingsmissie opgeleide agenten?

  De Navo heeft niet kunnen vaststellen of de betrokken agenten door de Navo-trainingsmissie zijn opgeleid.

 • Vraag 5
  Welke verklaring geeft u voor het overlopen van deze agenten?

  Ik heb geen verklaring voor het overlopen van deze agenten. Onderzoeken naar green on blue incidenten (het zich keren van Afghaanse agenten en militairen tegen Navo-troepen) noemen uiteenlopende oorzaken: intimidatie en dwang om mee te werken aan gewelddadigheden, een persoonlijk of sociaal conflict van de daders of rancune en frustratie over het optreden van de coalitie. Dergelijke verklaringen spelen wellicht ook een rol bij het overlopen.

 • Vraag 6
  Hoeveel agenten en recruten zijn er dit jaar reeds overgelopen?

  Exacte, bevestigde informatie hierover is niet bekend.

 • Vraag 7
  Hoe gaat u voorkomen dat door Nederland opgeleide politieagenten overlopen?

  Met een zorgvuldige intake van de agenten, intensieve opleiding en begeleiding en het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de agenten beperkt de geïntegreerde politietrainingsmissie het risico dat door Nederland opgeleide agenten overlopen. De basisopleiding en praktijkbegeleiding met aanvullende opleidingen die Nederland de agenten van de AUP in de provincie Kunduz geeft en de mentoring en training van EUPOL van het midden- en hoger kader dragen bij tot de kwaliteitsverbetering en professionalisering van de politie in de provincie. Naarmate de kwaliteit van de politie toeneemt, is er steeds meer reden voor agenten om deel te blijven uitmaken van de AUP.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z14728
Volledige titel: Het bericht ‘Afghaanse politie-eenheid loopt over naar de Taliban’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-3477
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Van Bommel over het bericht “Afghaanse politie-eenheid loopt over naar de Taliban”