Kamervraag 2012Z14449

Hypotheekverstrekking aan mensen met een studieschuld

Ingediend 12 juli 2012
Beantwoord 27 augustus 2012 (na 46 dagen)
Indieners Tanja Jadnanansing (PvdA), Jacques Monasch (PvdA)
Beantwoord door Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA), Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen economie overige economische sectoren
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z14449.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-3308.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de website met een uiteenzetting over de wijze waarop banken omgaan met het meewegen van een studieschuld bij een hypotheekaanvraag?1

  Ja, ik ben bekend met de website.

 • Vraag 2
  In hoeverre klopt naar uw mening de beschreven berekenwijze van banken vanuit hun gedragscode, waarbij men niet naar de werkelijke financiële maandlasten van een oud-student kijkt, maar waarbij men een norm van 2% over het totale schuldbedrag per maand hanteert?
 • Vraag 3
  Hoe verhoudt deze omschrijving zich ten opzichte van uw eerdere beantwoording van eerdere vragen, waarin u onder andere aangaf dat de lasten van de studieschuld worden meegenomen bij hypotheekaanvraag?2
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat deze op de website beschreven benadering, de gehanteerde maandlast van de terugbetaling van de studieschuld, in relatie tot de aangevraagde hypotheek, opdrijft?
 • Vraag 5
  Hoe beoordeelt u de oproep, dat banken de werkelijke maandlasten van een oud-student moeten meewegen bij de vaststelling van het maximale hypotheekbedrag en niet een normpercentage van 2% per maand over de gehele studieschuld?
 • Vraag 6
  Bent u bereid om dit aspect onder de aandacht te brengen bij financiële instellingen, zodat de maandlasten van een studieschuld binnen redelijkheid worden meegewogen voor oud-studenten die voor het eerst een woning willen kopen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z14449
Volledige titel: Hypotheekverstrekking aan mensen met een studieschuld
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-3308
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden Jadnanansing en Monasch over hypotheekverstrekking aan mensen met een studieschuld