Kamervraag 2012Z13923

Het besluit van Canada zich terug te trekken uit het Navo-Awacs samenwerkingsverband.

Ingediend 5 juli 2012
Beantwoord 31 juli 2012 (na 26 dagen)
Indieners Angelien Eijsink (PvdA), Frans Timmermans (PvdA)
Beantwoord door Hans Hillen (minister defensie) (CDA), Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen defensie internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z13923.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-3133.html
1. L1 teletekst.
 • Vraag 1
  Heeft Canada besloten zich terug te trekken uit het Airborne Warning And Control System (AWACS) samenwerkingsverband?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Welke redenen heeft Canada voor deze stap, die betekent dat een Navo-bondgenoot zich terugtrekt uit een van de weinige gemeenschappelijke inzetmiddelen van de Navo?

  Canada heeft kenbaar gemaakt dat het vanwege een strategische herziening van het defensiebeleid, mede in het licht van noodzakelijke bezuinigingen, de deelneming in het AWACS-programma en in het Alliance Ground Surveillance (AGS)-programma beëindigt.

 • Vraag 3
  Hoe beoordeelt u de motieven die Canada tot deze stap hebben gebracht?

  Het besluit van Canada om de deelneming in het AWACS-programma te beëindigen betreft een nationale aangelegenheid. Nederland is van mening dat het AWACS-programma een belangrijke bijdrage levert aan internationale missies en een succesvol voorbeeld vormt van multinationale samenwerking.

 • Vraag 4
  Zijn er andere deelnemende Navo-partners die een soortgelijke stap overwegen? Zo ja, welke zijn dat en wat zijn hun overwegingen?

  Er zijn, voor zover bekend, geen andere Navo-partners die overwegen de deelneming in het AWACS-programma te beëindigen.

 • Vraag 5
  Heeft de Canadese stap gevolgen voor de Nederlandse positie in het Awacs samenwerkingsverband? Gaat het Nederland nu meer geld kosten?

  De landen die deelnemen in het AWACS-programma hebben te kennen gegeven dat het Canadese aandeel in de kosten van het programma niet zondermeer wordt overgenomen. De deelnemende landen voeren nog overleg met Canada over de financiële gevolgen van het besluit uit het programma te stappen. Het is op dit moment niet duidelijk welke gevolgen er zullen zijn voor het moderniseringsprogramma en de operationele inzet van de AWACS-vliegtuigen.

 • Vraag 6
  Is Nederland van plan zelf ook de deelname aan het Awacs samenwerkingsverband tegen het licht te houden? Zo ja, wat zijn daarbij de overwegingen? Zo nee, waarom niet?

  Beëindiging van de Nederlandse deelneming in het AWACS-programma is niet aan de orde.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z13923
Volledige titel: Het besluit van Canada zich terug te trekken uit het Navo-Awacs samenwerkingsverband.
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-3133
Volledige titel: Antwoord vragen Timmermans en Eijsink over het besluit van Canada zich terug te trekken uit het AWACS-programma