Kamervraag 2012Z11626

De uitspraak van premier Erdogan van Turkije dat abortus moord is

Ingediend 11 juni 2012
Beantwoord 26 juni 2012 (na 15 dagen)
Indieners Arjan El Fassed (GL), Mariko Peters (GL)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen ethiek zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z11626.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2876.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de uitspraken over abortus van premier Erdogan van Turkije, die hij heeft gedaan tijdens Internationale Conferentie van Parlementariërs?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat is uw reactie op deze uitspraken van de Turkse premier, die abortus beschouwt als moord en ook tegen de keizersnede is?

  Ik verwijs naar de vigerende Nederlandse wetgeving op dit gebied die abortus onder voorwaarden toestaat. De visie die daaraan ten grondslag ligt is wezenlijk anders dan die van de Turkse premier.

 • Vraag 3
  Bent u bereid deze uitspraken aan de orde te stellen tijdens het bezoek dat u met de Koningin van 13 tot en met 15 juni 2012 aan Turkije brengt in het kader van 400 jaar diplomatieke betrekkingen? Bent bereid daarbij het recht op abortus voor iedere vrouw te verdedigen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Bent u bereid de Kamer te informeren over de uitkomsten van de gesprekken hierover?
 • Vraag 5
  Bent u bereid deze vragen voor uw vertrek naar Turkije op 13 juni te beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z11626
Volledige titel: De uitspraak van premier Erdogan van Turkije dat abortus moord is
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2876
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden Peters en El Fassed over de uitspraak van de Turkse premier Erdogan dat abortus moord is