Kamervraag 2012Z11136

Het strafproces tegen de beroemde Turkse musicus Fazil Say, die ervan wordt beschuldigd in twitterberichten de islam te hebben beledigd

Ingediend 5 juni 2012
Beantwoord 28 juni 2012 (na 23 dagen)
Indieners Geert Wilders (PVV), Wim Kortenoeven (PVV)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen cultuur en recreatie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid religie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z11136.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2897.html
 • Vraag 1
  Hoe beoordeelt u de nieuwsberichten «Turkish pianist charged with insulting Islam»1 en «Turkish pianist Fazil Say charged over Islam « insult»2?

  Ik heb kennisgenomen van dit nieuwsbericht.

 • Vraag 2
  Hoe luidt de aanklacht tegen Fazil Say, op grond van welke rechtsbeginselen wordt hij vervolgd en hoe beoordeelt u die rechtsbeginselen?

  De heer Say is aangeklaagd voor onder meer «het beledigen van religieuze waarden van een deel van de bevolking» op grond van artikel 216.3 van het Turkse strafrecht.

 • Vraag 3
  Deelt u de constatering dat sprake is van een nieuwe aanval van de herislamiserende Turkse staat op de vrijheid van meningsuiting? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u dan bereid de Turkse ambassadeur te ontbieden en uw ongenoegen en verontrusting over te brengen?

  De vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid in Turkije staan in toenemende mate onder druk. Nederlandse zorgen hierover worden in contacten met de Turkse regering besproken.

 • Vraag 4
  Bent u het, vanwege de aanzwellende golf van wandaden van de herislamiserende Turkse staat – tegen Israël en Cyprus; tegen christelijke en andere minderheden; tegen de vrijheid van meningsuiting; tegen het kemalisme met de stellingen: Zo nee, waarom niet?

  Het «Bilaterale Jaar Nederland – Turkije» biedt, zoals Uw Kamer eerder is geïnformeerd, ruime aandacht aan de politieke dialoog met Turkije.
  Toetreding tot de EU vindt pas plaats als Turkije voldoet aan strikte voorwaarden, met name de Kopenhagen-criteria.

 • Vraag 5
  Bent u bereid het proces tegen Fazil Say door een waarnemer te laten bijwonen? Zo nee, waarom niet?

  Nederland volgt het proces, zoals gebruikelijk bij dergelijke rechtszaken, op de voet. De rechtszitting is voorzien op 18 oktober a.s. Eventuele aanwezigheid hierbij wordt, in overleg met EU-partners, nader bezien.

 • Vraag 6
  Wilt u deze vragen voor de gewenste duidelijkheid ieder afzonderlijk beantwoorden?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z11136
Volledige titel: Het strafproces tegen de beroemde Turkse musicus Fazil Say, die ervan wordt beschuldigd in twitterberichten de islam te hebben beledigd
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2897
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden Kortenoeven en Wilders over het strafproces tegen de Turkse musicus Fazil Say