Kamervraag 2012Z10821

De onbegrijpelijke vrijspraak van Marokkaans scootertuig

Ingediend 31 mei 2012
Beantwoord 22 juni 2012 (na 22 dagen)
Indieners Joram van Klaveren (PVV), Lilian Helder (PVV)
Beantwoord door Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid recht rechtspraak
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z10821.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2902.html
1. Nederlands Dagblad, 29 mei 2012.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Vrijspraak voor fatale scooterrit»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat de daders, door met hoge snelheid door de drukke binnenstad te vluchten voor de politie, een rood licht te negeren, tegen het verkeer in te rijden en roekeloos een kruising over te steken, het risico hebben aanvaard dat er dodelijke slachtoffers zouden vallen? Zo nee, waarom niet?

  Het Openbaar Ministerie (OM) kan zich niet verenigen met de vrijspraak en de daarbij gegeven motivering, en legt de zaak voor aan de Hoge Raad. Volgens het OM legt het Hof een te zware maatstaf aan voor medeplegen, waar het overweegt dat sprake moet zijn van een volstrekte inwisselbaarheid van de rollen van beide verdachten. Daarnaast wordt volgens het OM in het arrest onvoldoende gemotiveerd waarom in dit specifieke geval geen sprake is van medeplegen. Verder meent het OM dat het Hof in het arrest niet heeft betrokken wat aan de fatale scooterrit is voorafgegaan, namelijk de voorbereiding van een overval en het daarvoor gebruiken van een gestolen scooter. Nu in deze zaak nog geen finaal rechterlijk oordeel is geveld kan ik hierop verder ingaan.

 • Vraag 3
  Deelt u de visie dat het onbegrijpelijk is dat deze criminelen desondanks zijn vrijgesproken, omdat de rechters hebben geoordeeld dat desondanks geen sprake is van doodslag of van dood door schuld of van gevaarzetting op de weg? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  In hoeverre deelt u de mening dat door deze vrijspraak het zwijgen van deze criminelen beloond is?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat de nabestaanden van het slachtoffer wel levenslang hebben, terwijl de criminelen die het ongeval veroorzaakt hebben, vrijuit gaan? Zo nee, waarom niet?

  Ik kan mij goed voorstellen dat het verlies van een dierbare onder omstandigheden zoals in deze zaak een zware wissel trekt op de nabestaanden.
  Wat de vrijspraak van de verdachten door het Hof betreft is het nu aan de cassatierechter om de zienswijze van het OM met betrekking tot de deelnemingsvorm te toetsen.

 • Mededeling - 21 juni 2012

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Helder en Van Klaveren (beiden PVV) van uw Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de onbegrijpelijke vrijspraak van Marokkaanse scootertuig (ingezonden 31 mei 2012) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z10821
Volledige titel: De onbegrijpelijke vrijspraak van Marokkaans scootertuig
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2902
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden Helder en Van Klaveren over de onbegrijpelijke uitspraak van Marokkaans scootertuig