Kamervraag 2012Z10565

Een uit Zuid-Korea afkomstige jongen uit Kampen die na een bezoek aan een voetbalwedstrijd in Londen Nederland niet meer in komt

Ingediend 25 mei 2012
Beantwoord 20 juni 2012 (na 26 dagen)
Indieners Sharon Gesthuizen (GL), Sharon Dijksma (PvdA)
Beantwoord door Leers
Onderwerpen immigratie migratie en integratie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z10565.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2835.html
1. Hart van Nederland, 23 mei 2012.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «Geen examen voor jongen uit Kampen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat is de reden dat deze 19-jarige jongen die al sinds zijn vijfde jaar in Nederland verblijft, het land niet meer in komt, nadat hij in Engeland een voetbalwedstrijd heeft bezocht?

  Toen betrokkene het land uit wilde reizen, is hem door de Koninklijke Marechaussee een inreisverbod opgelegd wegens illegaal verblijf in Nederland. Het rechtsgevolg van een inreisverbod is dat de vreemdeling aan wie deze maatregel is opgelegd geen rechtmatig verblijf hier te lande kan hebben. Toen betrokkene opnieuw probeerde in te reizen is dus de toegang tot Nederland geweigerd.

 • Vraag 3
  Is het waar dat deze jongen midden in zijn VWO-eindexamen zit en als gevolg hiervan zijn diploma niet meer kan halen, omdat hij geen herexamens kan doen? Deelt u de mening dat deze jongen in ieder geval even toegelaten moet worden zodat hij op 18 juni alsnog aan zijn zijn herexamen kan beginnen, waartoe ook Defence for Children en de gemeente Kampen hebben opgeroepen? Zo nee, waarom niet?

  Het is correct dat betrokkene een VWO opleiding volgde. Als gevolg van zijn illegale verblijf in Nederland is hem een inreisverbod opgelegd en is hem de toegang tot Nederland ontzegd als gevolg waarvan hij in Nederland geen herexamens kan doen. Ik zie geen aanleiding om het inreisverbod tijdelijk op te heffen.
  Echter, de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Buitenlandse Zaken en ik stellen betrokkene bij uitzondering in de gelegenheid om de herexamens op de Nederlandse ambassade in Seoul te laten afleggen. Betrokkene is hierover inmiddels geïnformeerd.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat deze jongen, omdat hij van zijn 5e tot zijn 19e in Nederland is geworteld, een verblijfsvergunning zou moeten krijgen? Zo nee, waarom niet?

  Nee, die mening deel ik niet. Betrokkene bevond zich al geruime tijd, zonder verblijfsvergunning en dus illegaal in Nederland. Zowel de jongen als zijn ouders waren nadrukkelijk op de hoogte van zijn illegale verblijf en hebben onvoldoende pogingen gedaan om dat te herstellen. Hij kon weten dat hij als gevolg daarvan zijn school mogelijk niet in Nederland zou kunnen afmaken. Aan hem is na vertrek uit Nederland een inreisverbod opgelegd vanwege illegaal verblijf.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z10565
Volledige titel: Een uit Zuid-Korea afkomstige jongen uit Kampen die na een bezoek aan een voetbalwedstrijd in Londen Nederland niet meer in komt
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2835
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden Dijksma en Gesthuizen over een uit Zuid-Korea afkomstige jongen uit Kampen die na een bezoek aan een voetbalwedstrijd in Londen Nederland niet meer in komt