Kamervraag 2012Z10044

Vermeende uitspraken van de Albanese staatssecretaris van Defensie

Ingediend 16 mei 2012
Beantwoord 23 mei 2012 (na 7 dagen)
Indieners Gerard Schouw (D66), Alexander Pechtold (D66)
Beantwoord door Knapen (CDA) , Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z10044.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2593.html
 • Vraag 1
  Is het waar dat de Albanese staatssecretaris van Defensie heeft gezegd dat de Nederlandse ambassadeur in Albanië tot persona non grata verklaard dient te worden, vanwege de steun die onze ambassadeur geeft aan en uitspreekt voor rechten van Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT’s)? Zo ja, bent u bereid opheldering te vragen aan de Albanese ambassadeur in Nederland? Zo neen, waarom niet?

  Ja. Een van de drie vice-ministers van Defensie, de heer Spahia, heeft in een verklaring opgeroepen de Nederlandse ambassadeur tot persona non grata te verklaren.
  Deze uitspraken vertegenwoordigen niet het Albanese regeringsstandpunt. Premier Berisha heeft zich hier meermalen, ook vandaag nog, officieel van gedistantieerd. Ik acht het derhalve niet nodig om de Albanese autoriteiten over deze specifieke uitspraken om opheldering te vragen.

 • Vraag 2
  Zult u, wanneer de berichten kloppen, de Albanese autoriteiten aanspreken op het gegeven dat de Albanese grondwet en andere wetten diametraal tegenover de vermeende wens van de Albanese staatssecretaris van Defensie staan?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Welke maatregelen zult u bilateraal en in EU-verband nemen om de onwenselijkheid van dergelijke uitspraken te onderstrepen?

  Zowel in bilateraal als in EU-kader worden de Albanese autoriteiten met regelmaat aangesproken op de positie van LGBT’s. De EU ambassadeurs (en ook de Amerikaanse ambassadeur) hebben de anti-LGBT uitspraken van Spahia van vorige maand publiekelijk veroordeeld. De Nederlandse ambassadeur zal, evenals veel van zijn Europese collega’s, actief deelnemen aan het «Festival of Diversity» dat door de LGBT gemeenschap ter gelegenheid van de internationale dag tegen homofobie op 17 mei 2012 wordt georganiseerd. De Nederlandse ambassade zet zich al jaren in voor de emancipatie van de LGBT-gemeenschap in Albanië en zal dit blijven doen.

 • Vraag 4
  Bent u, gezien de urgentie van de vragen, bereid deze binnen 24 uur te beantwoorden?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z10044
Volledige titel: Vermeende uitspraken van de Albanese staatssecretaris van Defensie
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2593
Volledige titel: Antwoord vragen Pechtold en Schouw over vermeende uitspraken van de Albanese staatssecretaris van Defensie