Kamervraag 2012Z07227

De geringe belangstelling voor prestatiebeloning

Ingediend 6 april 2012
Beantwoord 25 mei 2012 (na 49 dagen)
Indiener Jasper van Dijk (SP)
Beantwoord door Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z07227.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2618.html
1. Algemeen Dagblad, 4 april 2012.
 • Vraag 1
  Wat is uw oordeel over het bericht «School wil geen prestatieloon»?1

  In de afgelopen periode is een nieuwe economische en budgettaire situatie ontstaan en heeft het kabinet besloten de middelen voor de (experimenten) prestatiebeloning te herbestemmen. Vanaf 2012 zijn er geen middelen meer gereserveerd voor (experimenten) prestatiebeloning. Daarom heb ik op 11 mei 2012 besloten de Regeling prestatiebeloning in het onderwijs in z’n geheel en op korte termijn in te trekken. Ik heb de schoolbesturen die een aanvraag hebben gedaan hierover recent geïnformeerd.
  Voor deze schoolbesturen wordt op korte termijn een tegemoetkomingsregeling gepubliceerd om hen te compenseren voor de gemaakte kosten. Dit betreft een vooraf vastgesteld en gestaffeld bedrag. In de regeling wordt voor de betrokken onderzoekers een aparte voorziening getroffen om hun inzet bij het tot stand komen van de experimentplannen te compenseren. Na het intrekken van de regeling krijgen de schoolbesturen die een aanvraag hebben ingediend formeel bericht.

 • Vraag 2
  Is het waar dat slechts circa 40 van de 1600 schoolbesturen zich hebben aangemeld voor een experiment met prestatiebeloning?

  Deze vraag is nu niet meer relevant.

 • Vraag 3
  Hoe verklaart u de geringe belangstelling voor prestatiebeloning vanuit de scholen?

  Zie het antwoord op vraag 2.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat er zeer weinig draagvlak is voor prestatiebeloning in het onderwijs?

  Zie het antwoord op vraag 2.

 • Vraag 5
  Kunt u zich voorstellen dat talloze mensen in het onderwijs (en daarbuiten) liever willen dat u het geld voor prestatiebeloning gebruikt om de bezuiniging op het «passend onderwijs» mee te verminderen?

  Zie het antwoord op vraag 2.

 • Vraag 6
  Bent u bereid om uw plan voor prestatiebeloning (voorlopig) in te trekken, vanwege het gebrek aan draagvlak?

  Zie het antwoord op vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z07227
Volledige titel: De geringe belangstelling voor prestatiebeloning
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2618
Volledige titel: Antwoord vragen Jasper van Dijk over de geringe belangstelling voor prestatiebeloning