Kamervraag 2012Z05847

De oproep van de grootmoefti van Saoedi-Arabië dat alle kerken in de regio vernietigd moeten worden

Ingediend 22 maart 2012
Beantwoord 11 april 2012 (na 20 dagen)
Indieners Joël Voordewind (CU), Kees van der Staaij (SGP)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen cultuur en recreatie internationaal organisatie en beleid religie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z05847.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2178.html
1. Elsevier.nl, Washington Times en Reformatorisch Dagblad, 21 maart 2012.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de oproep (fatwa) van de grootmoefti van Saoedi-Arabië,sjeik Abdul Aziz bin Abdulah, om alle kerken in de regio te vernietigen?1 Hoe beoordeelt u deze oproep? Welke actie heeft u naar aanleiding hiervan ondernomen?

  Ja. Zie verder het antwoord op vraag 4 t/m 6.

 • Vraag 2
  Welk gezag onder moslims heeft deze grootmoefti in Saoedi-Arabië? Kan hij inderdaad worden beschouwd als één van de meest invloedrijke leiders in de moslimwereld? Welke consequenties kunnen zijn uitspraken hebben in de regio, maar ook daarbuiten, in het bijzonder voor kerken en christenen?

  De invloed van de grootmoefti van Saoedi-Arabië is doorgaans beperkt tot de eigen gemeenschap. Ik heb geen wetenschap van aanvallen tegen kerken naar aanleiding van de opmerking van de grootmoefti, of andere gevolgen voor christenen in de regio.

 • Vraag 3
  Hoe is hierop gereageerd door de politieke machthebbers in Saoedi-Arabië? Hebben zij deze uitspraken veroordeeld?

  De Saudische autoriteiten hebben niet gereageerd op de opmerking van de grootmoefti.

 • Vraag 4
  Hoe is hierop tot nu toe gereageerd door politieke leiders in de internationale gemeenschap en in het bijzonder vanuit de EU?

  Ik betreur dergelijke uitspraken. Na overleg tussen EU-lidstaten zijn de zorgen omtrent de opmerking van de grootmoefti in EU-verband uitgesproken tijdens een overleg met de landen van de Gulf Cooperation Council (GCC) op 28 maart j.l.
  De grootmoefti heeft geen formele rol in de politieke besluitvorming in Saudi-Arabië, zijn opmerking weerspiegelt dan ook niet het beleid van de Saudische autoriteiten. Er zijn geen aanwijzingen dat de autoriteiten in Saudi-Arabië, of in de andere Golfstaten, voornemens zijn om navolging te geven aan de opmerking.
  Mensenrechten, waaronder de doodstraf, rechten van vrouwen, rechten van arbeidsmigranten en de positie van religieuze minderheden, worden regelmatig in multilateraal en bilateraal verband met de Saudische autoriteiten besproken. Recent kwam dit onderwerp nog aan de orde tijdens het bezoek van de mensenrechtenambassadeur aan Saudi-Arabië (11–14 februari 2012).

 • Vraag 5
  Bent u bereid om deze uitspraken zo krachtig mogelijk te veroordelen en hiertoe ook op te roepen bij uw collega’s in Europees verband?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Bent u bereid om – zoveel mogelijk in internationaal verband – deze uitspraken te bespreken met de politieke machthebbers in Saoedi-Arabië en hen dringend verzoeken om deze uitspraken te veroordelen en er afstand van te nemen? Op welke wijze en wanneer wilt u dit doen?

  Zie antwoord vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z05847
Volledige titel: De oproep van de grootmoefti van Saoedi-Arabië dat alle kerken in de regio vernietigd moeten worden
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2178
Volledige titel: Antwoord vragen Van der Staaij en Voordewind over een oproep van de grootmoefti van Saudi-Arabië om alle kerken op het Arabisch schiereiland te vernietigen.