Kamervraag 2012Z03987

Het opnieuw lekken van informatie uit de geheime dienst van Curacao

Ingediend 2 maart 2012
Beantwoord 22 maart 2012 (na 20 dagen)
Indiener Ronald van Raak (SP)
Beantwoord door Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen bestuur de nederlandse antillen en aruba openbare orde en veiligheid staatsveiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z03987.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1935.html
1. «Veiligheidsgegevens Curaçao in handen van derden», Amigoe, 1 maart 2012.
 • Vraag 1
  Klopt de informatie van een klokkenluider van de Veiligheidsdienst Curaçao dat gegevens van de dienst en van de geheime diensten van andere landen op verzoek van de minister-president van Curaçao in handen zijn gegeven van de geheime dienst van Colombia?1
 • Vraag 2
  Klopt de informatie van een klokkenluider van de Veiligheidsdienst Curaçao dat gegevens van de dienst en van de geheime diensten van andere landen op verzoek van de minister-president van Curaçao in handen zijn gegeven van «particulieren», in het bijzonder van Independent Forensic Services?
 • Vraag 3
  Kunt u uitsluiten dat ook door de Nederlandse geheime diensten verstrekte informatie op een niet-reguliere wijze in handen is gekomen van derden?
 • Vraag 4
  Is het waar dat de genoemde klokkenluider onder meer informatie moest geven over het netwerk van de veiligheidsdienst, de beveiliging van de systemen en de zogenoemde «IP range» die door de dienst wordt gebruikt?
 • Vraag 5
  Wat zegt dit nieuwe lek uit de Veiligheidsdienst Curaçao naar uw opvatting over de manier waarop de regering Schotte gebruik maakt van de instituties op Curaçao?
 • Vraag 6
  Deelt u de opvatting dat het lekken van deze informatie een goed onderzoek naar de falende screening van de regering van Curaçao en eerdere lekken uit de Veiligheidsdienst Curaçao frustreert?
 • Vraag 7
  Bent u nog steeds van opvatting dat Curaçao zelf in staat is om de falende screening van de regering van Curaçao en eerdere lekken uit de Veiligheidsdienst Curaçao te onderzoeken?
 • Vraag 8
  Deelt u de opvatting dat de Veiligheidsdienst Curaçao geen betrouwbare partner meer is voor de geheime diensten van Nederland?
 • Vraag 9
  Welke rol ziet u voor uzelf weggelegd in deze zaak, met het oog op de in het Statuut opgenomen waarborgfunctie?
 • Vraag 10
  Welke maatregelen gaat u nemen om de betrokken klokkenluider, die naar het zich laat aanzien op initiatief van de minister-president van Curaçao is bedreigd, te beschermen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z03987
Volledige titel: Het opnieuw lekken van informatie uit de geheime dienst van Curacao
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1935
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Raak Het opnieuw lekken van informatie uit de geheime dienst van Curacao