Kamervraag 2012Z02273

De uitzending Undercover in Nederland

Ingediend 8 februari 2012
Beantwoord 19 maart 2012 (na 40 dagen)
Indiener Coşkun Çörüz (CDA)
Beantwoord door Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z02273.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1880.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de uitzending «Undercover in Nederland» van 6 februari 2012?

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het bij u bekend hoe kinderlijk eenvoudig het is om via internet allerlei soorten harddrugs te bestellen? Wat vindt u daarvan?

  Ik vind dit zeer onwenselijk en acht het aangewezen een beter beeld te krijgen van de omvang van drugshandel via internet. Ik laat daartoe een quickscan uitvoeren door de politie. Waar mogelijk treedt het Openbaar Ministerie op tegen de (internet-) handel in verdovende middelen en tegen de websites die daarbij betrokken zijn.

 • Vraag 3
  Heeft u al eerder actie ondernomen om de verkoop van harddrugs via internet te stoppen? Gaat u naar aanleiding van deze uitzending nog stappen ondernemen om de verkoop te stoppen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Gaat u ook de sites die dit soort drugs aanbieden aanpakken?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Mededeling - 29 februari 2012

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Çörüz (CDA) van uw Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de uitzending «Undercover in Nederland» (ingezonden 8 februari) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z02273
Volledige titel: De uitzending Undercover in Nederland
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1880
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Çörüz over de uitzending “Undercover in Nederland”