Kamervraag 2012Z01954

Het 600 banenplan van de gemeente Sittard-Geleen

Ingediend 3 februari 2012
Beantwoord 16 februari 2012 (na 13 dagen)
Indiener Sadet Karabulut (SP)
Beantwoord door Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen werk werkgelegenheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z01954.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1573.html
1. Persbericht ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – 16 juli 2010 – Nr. 10/64.
2. Gemeente Sittard-Geleen: projectplan 600 banenplan.
 • Vraag 1
  Is het waar dat de gemeente Sittard-Geleen niet participeert in de pilot loondispensatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarbij werkgevers mensen met een beperking onder het wettelijk minimumloon mogen betalen?1

  Ja, de gemeente Sittard-Geleen neemt niet deel aan de pilot loondispensatie.

 • Vraag 2
  Is het waar dat het voor gemeenten die niet deelnemen aan de pilot loondispensatie van het ministerie, verboden is om voor de invoering van de Wet Werken naar Vermogen het instrument loondispensatie in te zetten, omdat dit in strijd is met de wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen om ervoor te zorgen dat de gemeente zich wel aan de wet houdt?2

  Het klopt dat alleen de 32 gemeenten die zijn geselecteerd voor de pilot loondispensatie het instrument loondispensatie mogen inzetten voor de in de Tijdelijke wet pilot loondispensatie genoemde doelgroep.
  De gemeente Sittard-Geleen heeft mij laten weten dat geen loondispensatie wordt toegepast, maar een vorm van werken met behoud van uitkering.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z01954
Volledige titel: Het 600 banenplan van de gemeente Sittard-Geleen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1573
Volledige titel: Antwoord vragen Karabulut over het 600 banenplan van de gemeente Sittard-Geleen