Kamervraag 2012Z01488

Het bericht dat Nederland een EU-verklaring over Israël aanpaste

Ingediend 30 januari 2012
Beantwoord 20 februari 2012 (na 21 dagen)
Indiener Alexander Pechtold (D66)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen europese zaken internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z01488.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1596.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht «Rosenthal grijpt in bij kritische EU-tekst Israël»?1

  Mijn reactie is in het bericht verwerkt: «We hebben als ministers een keurige verklaring uitgegeven. De verhoudingen tussen en met mijn collega-ministers zijn als altijd voortreffelijk».

 • Vraag 2
  Klopt het dat Nederland te kennen gaf dat er in de gezamenlijke EU-verklaring geen verwijzing mocht staan naar het rapport van de diplomatieke vertegenwoordiging van de EU in Israël? Zo ja, waarom vond u een verwijzing naar dat rapport onwenselijk?

  Dit klopt niet. Nederland en veel andere EU-lidstaten hebben suggesties gedaan voor de redactie van de Raadsconclusies, aangenomen door de ministers van Buitenlandse Zaken op 23 januari 2012 over het Midden-Oosten Vredesproces. Het eindresultaat weerspiegelt de consensus van de EU-lidstaten.

 • Vraag 3
  Klopt het dat Nederland de zin die uiteindelijk in de tekst is opgenomen over «verontrustende ontwikkelingen op de grond» ook voorzichtiger had willen formuleren?

  Tijdens de totstandkoming van resoluties en voorzittersverklaringen worden door vele lidstaten tekstvoorstellen ingebracht die vervolgens al dan niet in definitieve tekst terug te vinden zijn. De conclusies van de afgelopen Raad van ministers van Buitenlandse Zaken is in overeenstemming met de Nederlandse beleidsuitgangspunten voor het Midden-Oosten Vredesproces. Nederland heeft aangedrongen op gebalanceerde conclusies ter ondersteuning van de Jordaanse bemiddelingspogingen en de inspanningen van het kwartet.

 • Vraag 4
  Klopt het dat de Nederlandse positie was dat het «nu niet het moment is om kritiek te hebben op Israël»? Zo ja, waarom vindt u dat?

  Neen.

 • Vraag 5
  Klopt het dat met name Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk zich hebben gestoord aan de Nederlandse inbreng?

  Ik heb geen informatie van mijn ambtgenoten die daarop wijst.

 • Vraag 6
  Vindt u het optreden van Nederland in dit besluitvormingsproces constructief? Zo ja, kunt u uiteenzetten waarom?

  Ja. De Nederlandse inbreng heeft geresulteerd in een evenwichtige verklaring.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z01488
Volledige titel: Het bericht dat Nederland een EU-verklaring over Israël aanpaste
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1596
Volledige titel: Antwoord vragen Pechtold over het bericht dat Nederland een EU-verklaring over Israël aanpaste