Kamervraag 2012Z01303

De gevolgen van het mislukken van de aanbesteding van het politiewapen

Ingediend 26 januari 2012
Indieners Attje Kuiken (PvdA), Angelien Eijsink (PvdA)
Onderwerpen economie openbare orde en veiligheid overige economische sectoren politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z01303.html
1. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3135570/2012/01/24/Vertraging-nieuw-politiepistool-1-tot-1–5-jaar.dhtml
2. «Politie: uitstel nieuw pistool is gevaarlijk», Volkskrant, 17 januari 2011
 • Vraag 1
  Heeft u kennis genomen van het bericht «Vertraging nieuw politiepistool 1 tot 1,5 jaar»?1
 • Vraag 2
  Kunt u een betrouwbare prognose geven wanneer de Nederlandse politieagenten nieuwe dienstwapens krijgen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoeveel vertraging heeft dit aanbestedingstraject inmiddels opgelopen?
 • Vraag 3
  Was de uitspraak van de bestuursrechter te voorkomen geweest als er voorwaardelijk gegund was, waardoor de andere biedingen niet verworpen waren zoals de rechtbank nu oordeelt? Gaat u de vertragingen in deze aanbesteding evalueren op lessen die eruit getrokken kunnen worden?
 • Vraag 4
  Klopt het dat het langer gebruiken van het huidige wapen gevaarlijk is en dat er hierdoor dodelijke slachtoffers kunnen vallen, zoals de advocaat van de politie stelde?2 Zo ja, wat zijn de risico’s die aan het oude wapen kleven en hoeveel slachtoffers verwacht u dat er hierdoor vallen? Wat gaat u doen om de risico’s te minimaliseren?
 • Vraag 5
  Is het huidige politiewapen nog goed te onderhouden, gezien de lange levensduur en de moeilijke levering van onderdelen? Neemt het aantal storingen aan het wapen toe? Wat zijn de gevolgen voor de inzetbaarheid en betrouwbaarheid van dit wapen?
 • Vraag 6
  Wat zijn de meerkosten door de vertraging van de aanbesteding? Hoe gaat u ervoor zorgen dat deze meerkosten niet afgewenteld worden op de personeelsbudgetten van de politie?
 • Vraag 7
  Heeft dit nog gevolgen voor de inkoop van de wapens van Defensie?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z01303
Volledige titel: Vragen van de leden Kuiken en Eijsink (beiden PvdA) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Defensie over de gevolgen van het mislukken van de aanbesteding van het politiewapen (ingezonden 26 januari 2012).