Kamervraag 2012Z00717

Het bericht dat mevrouw Albayrak bij vertrek bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers tonnen kan claimen

Ingediend 19 januari 2012
Beantwoord 18 april 2012 (na 90 dagen)
Indiener Henk van Gerven (SP)
Beantwoord door Leers , Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen bestuur rijksoverheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z00717.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2246.html
1. Telegraaf, «Albayrak kan bij vertrek tonnen claimen», pagina 1 en 7, 18 januari 2012.
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht dat mevrouw Albayrak bij vertrek tonnen kan claimen? Klopt het dat hier reeds individuele afspraken over zijn gemaakt? Zo ja, wie heeft deze afspraken gemaakt?1
 • Vraag 2
  Hoe is deze afspraak tot stand gekomen? Vindt u het wenselijk dat een in opspraak geraakte bestuurder een gouden handdruk van deze omvang krijgt?
 • Vraag 3
  Zijn er mogelijkheden om onder deze afspraken uit te komen? Zo ja, bent u van plan om deze toe te passen?
 • Vraag 4
  Klopt het dat er nu al wordt gekeken naar mogelijkheden om haar elders een baan aan te bieden bij de overheid? In hoeverre bent u van mening dat zij in eenzelfde soort functie nog voldoende gezag heeft?
 • Vraag 5
  Is een dergelijke individuele afspraak zoals met mevrouw Albayrak is overeengekomen normaal in de (semi-) publieke sector? Zo ja, gaat u deze gang van zaken aanpakken? Kunt u een inventarisatie maken van dergelijke regelingen bij andere (semi-) publieke instellingen?

  Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik naar mijn eerdere antwoord op deze vraag (Aanhangsel Handelingen II 2011/12, nr. 1501).


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z00717
Volledige titel: Het bericht dat mevrouw Albayrak bij vertrek bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers tonnen kan claimen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2246
Volledige titel: Nader antwoord op vragen Van Gerven over een mogelijke financiele regeling bij vertrek van de directeur van het COA