Kamervraag 2012Z00293

De zoveelste gewelddadige straatroof

Ingediend 12 januari 2012
Beantwoord 21 februari 2012 (na 40 dagen)
Indieners Lilian Helder (PVV), Hero Brinkman (PVV), Joram van Klaveren (PVV)
Beantwoord door Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD), Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Leers
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z00293.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1621.html
1. Algemeen Dagblad, 10 januari 2012.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Clown Chipo lacht niet meer na overval bontkraagjes»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  In hoeverre heeft u, gezien de inmiddels structurele straatterreur door «bontkraagjes» in Utrecht, en het uitblijven van een keiharde aanpak van dit probleem, alle vertrouwen in PvdA-faalburgemeester Wolfsen verloren?

  Het is primair aan de gemeenteraad om te oordelen over het functioneren van een burgemeester. Over de maatregelen die het kabinet neemt ter ondersteuning van burgemeesters bij de aanpak van problematische jeugdgroepen verwijs ik u naar het antwoord op eerdere vragen, bijvoorbeeld die van het lid Marcouch (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 812) of die van het lid Van Klaveren (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 398).

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat zware straffen, denaturalisatie en uiteindelijk uitzetting van criminelen met een dubbele nationaliteit de problemen met straatterreur in Utrechtse wijken bijna volledig op zal lossen?

  Om overlast en criminaliteit op straat op een structurele manier aan te pakken, is de combinatie van repressieve en preventieve maatregelen onontbeerlijk. Preventieve maatregelen zoals o.a. opvoedondersteuning zijn gericht op het voorkomen van afglijden van broertjes en zusjes van betrokkenen. Wat het opleggen van zware straffen betreft, is het aan het oordeel van de rechter of dit gelet op het delict, de persoon van de dader(s) en het aangedane leed passend is.
  De intrekking van de Nederlandse nationaliteit wegens een veroordeling voor commune misdrijven is op dit moment niet mogelijk. Het kabinet bereidt een wetsvoorstel voor dat regelt dat het Nederlanderschap van rechtswege vervalt indien binnen vijf jaar na verkrijging een onherroepelijke veroordeling plaatsvindt voor een misdrijf waar twaalf jaar of meer gevangenisstraf op staat.

 • Vraag 4
  Welke maatregelen gaat u richting burgemeester Wolfsen nemen ten einde de anarchie in Utrechtse wijken te beëindigen en het gevoel van veiligheid van burgers te herstellen?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z00293
Volledige titel: De zoveelste gewelddadige straatroof
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1621
Volledige titel: Antwoord vragen Van Klaveren, Helder en Brinkman over de zoveelste gewelddadige straatroof in Utrecht