Kamervraag 2011Z26830

Dat ’t Hofnarretje voor de derde keer niet voldoet aan de inspectie-eisen van de GGD

Ingediend 20 december 2011
Beantwoord 18 januari 2012 (na 29 dagen)
Indiener Richard de Mos (PVV)
Beantwoord door Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z26830.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1133.html
1. «Crèche weer in de fout» (Spits, 19-12-2011).
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel uit de Spits?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het ontoelaatbaar is dat ’t Hofnarretje voor de derde keer niet voldoet aan de inspectie-eisen van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)? Zo nee, waarom niet?

  Ook ik ben onaangenaam verrast door het bericht dat ‘t Hofnarretje voor de derde keer niet zou voldoen aan de inspectie-eisen van de GGD. Het is mijns inziens van groot belang, dat de kinderdagverblijven veilig zijn en de kwaliteit gegarandeerd is. Dit betekent ook dat de ondernemer de door de GGD aangetroffen tekortkomingen in de kinderopvang daadwerkelijk binnen de afgesproken termijn moet oplossen.

 • Vraag 3
  Bent u van mening dat kinderen recht hebben op een veilig verblijf op kinderdagverblijven en dat ’t Hofnarretje daar aantoonbaar in faalt? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Bent u bereid alles in het werk te stellen om ’t Hofnarretje per direct te kunnen sluiten? Zo neen, waarom niet?

  De verantwoordelijkheid voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang berust bij de gemeenten. De gemeente kan lokaal een afweging maken, waarbij alle aspecten van een specifieke situatie kunnen worden meegewogen.
  Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam om te beoordelen of de situatie het rechtvaardigt dat ’t Hofnarretje per direct gesloten moet worden of dat met andere (minder ingrijpende) maatregelen kan worden volstaan. Ik heb er vertrouwen in dat de gemeente Amsterdam deze taak serieus oppakt.

 • Vraag 5
  Bent u bereid zo snel mogelijk onderzoek te doen naar mogelijkheden om andere kinderdagverblijven onmiddellijk te sluiten bij aantoonbaar falen, zoals ’t Hofnarretje laat zien? Zo nee, waarom niet?

  Onderzoek op de kinderopvanglocatie zelf wordt in opdracht van de gemeenten uitgevoerd door de GGD. Bij aantoonbaar falen zal de gemeente moeten beoordelen of de kinderopvanglocatie al dan niet onmiddellijk zal moeten worden gesloten. Bij de publicatie van het jaarlijkse rapport van de Inspectie van het Onderwijs, in het voorjaar van 2012, zal ik u informeren over de resultaten van het onderzoek over de wijze waarop de (individuele) gemeenten in 2010 en 2011 deze wettelijke taken op dit gebied naleven.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z26830
Volledige titel: Vragen van het lid De Mos (PVV) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over dat ’t Hofnarretje voor de derde keer niet voldoet aan de inspectie-eisen van de GGD (ingezonden 20 december 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1133
Volledige titel: Vragen van het lid De Mos (PVV) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over dat ’t Hofnarretje voor de derde keer niet voldoet aan de inspectie-eisen van de GGD (ingezonden 20 december 2011).