Kamervraag 2011Z25640

Het artikel “Kopten zetten Marinab in brand en schuiven het in de schoenen van Moslims”

Ingediend 8 december 2011
Beantwoord 16 januari 2012 (na 39 dagen)
Indieners Joël Voordewind (CU), Pieter Omtzigt (CDA)
Beantwoord door
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z25640.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1110.html
1. Bijvoorbeeld: «Trigger for Copts» anger: El-Marinab Church as a model, http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/23839/Egypt/Politics-/Trigger-for-Copts-anger-Chronicles-of-a-church-bur.aspx en «Burning the Dome: AWR Investigates Sectarian Violence in Edfu».
 • Vraag 1
  Wat vindt u van het artikel: op de voorpagina van de krant «Al-Misrīyūn» gelieerd aan de radicale Gama’at al-Islamiya?

  Ik heb kennisgenomen van het artikel.

 • Vraag 2
  Wat is uw mening over het feit dat de NOS en haar journalist als enige en gezaghebbende bron worden opgevoerd in dit artikel over het in brand steken van het Koptische gebouw/kerk?

  Journalisten zijn verantwoordlijk voor de keuze van hun bronnen.

 • Vraag 3
  Hoe beoordeelt u het feit dat er rapporten en artikelen met een andere strekking liggen waarin de brand in het Koptische gebouw wordt toegeschreven aan een menigte jonge moslims?1

  Ik heb kennis genomen van het feit dat er berichtgeving met een andere strekking is. Het resultaat van persvrijheid en vrije nieuwsgaring kan zijn dat in verschillende media verschillende lezingen van dezelfde gebeurtenis ontstaan.

 • Vraag 4
  Wat vindt u van het feit dat een bericht van het onafhankelijke Nederlandse journaal nu in Egypte wordt gebruikt door extremisten om hun gelijk te halen?

  Nederlandse media stellen in vrijheid hun berichtgeving samen. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van deze berichtgeving.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat de reportage in het NOS journaal van 27 november stelliger is dan op basis van het feitenmateriaal had gekund en dat daardoor nodeloos spanningen in Egypte oplopen?

  Het zou aan de NOS zijn om zonodig zulke stappen te zetten.

 • Vraag 6
  Kunt u de Kamer de uitslag doen toekomen van onderzoeken die in Egypte gedaan zijn en worden naar de oorzaak van deze brand?

  De resultaten van het onderzoek onder leiding van de Egyptische minister van Justitie naar de achtergrond van het Maspero-incident op 9 oktober jl., waaronder de gebeurtenissen rondom de Al Marinab kerk, zijn nog niet bekend.

 • Vraag 7
  Deelt u de mening dat het NOS journaal, indien de berichtgeving aantoonbaar onjuist was, tot rectificatie moet overgaan?

  Zie antwoord vraag 5.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z25640
Volledige titel: Vragen van de leden Ormel en Omtzigt (beiden CDA) en Voordewind (ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het artikel «Kopten zetten Marinab in brand en schuiven het in de schoenen van Moslims» (ingezonden 8 december 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1110
Volledige titel: Vragen van de leden Ormel en Omtzigt (beiden CDA) en Voordewind (ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het artikel «Kopten zetten Marinab in brand en schuiven het in de schoenen van Moslims» (ingezonden 8 december 2011).