Kamervraag 2011Z25265

De televisiereclames van subsidieclub Oxfam Novib

Ingediend 6 december 2011
Beantwoord 19 december 2011 (na 13 dagen)
Indiener Johan Driessen (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen cultuur en recreatie internationaal media ontwikkelingssamenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z25265.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-958.html
1. http://www.youtube.com/watch?v=l5a5PNq0ms0
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de meest recente televisiereclame van Oxfam Novib, bijvoorbeeld uitgezonden bij de staatsomroep op dinsdag 29 november jl. voorafgaande aan het programma «Pauw en Witteman» van de socialistische omroep VARA?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe vaak zijn er dit jaar tv-reclames van Oxfam Novib vertoond?

  Over deze informatie beschik ik niet want dit valt buiten mijn mandaat. Oxfam Novib is een eigenstandige organisatie die zelf haar media- en voorlichtingsbeleid bepaalt. Naar mijn mening is hier overigens geen sprake van «propaganda».

 • Vraag 3
  Wat waren de totale kosten van deze ontwikkelingshulp-propaganda?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat een gesubsidieerde hulpclub haar centjes beter zou kunnen besteden aan zoiets als armoedebestrijding? Zo nee, waarom niet?

  Nee. Ik vind het goed dat organisaties die werken aan armoedebestrijding en aan de uitbanning van onrecht in de wereld verantwoording afleggen over hun werk en moeite doen het publiek uit te leggen wat zij doen en wat de burger zelf kan doen. Daarnaast vind ik het positief dat de organisatie donateurs werft om financieel meer op eigen benen te kunnen staan. Overigens worden de spotjes uit eigen middelen gefinancierd.

 • Vraag 5
  Bent u bereid hierover met mevrouw Karimi in gesprek te treden? Zo nee, waarom niet?

  Om de hiervóór genoemde redenen, zie ik geen aanleiding met mevrouw Karimi in gesprek te treden over dit onderwerp.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z25265
Volledige titel: Vragen van het lid Driessen (PVV) aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over de televisiereclames van subsidieclub Oxfam Novib (ingezonden 6 december 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-958
Volledige titel: Vragen van het lid Driessen (PVV) aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over de televisiereclames van subsidieclub Oxfam Novib (ingezonden 6 december 2011).