Kamervraag 2011Z24837

De verschraling van profileringsfondsen van hoger onderwijs

Ingediend 1 december 2011
Beantwoord 22 december 2011 (na 21 dagen)
Indiener Boris van der Ham (D66)
Beantwoord door Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z24837.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-983.html
 • Vraag 1
  Kunt u aangeven hoe de omvang van de profileringsfondsen van universiteiten en hogescholen zich dit jaar ontwikkelt?

  Nee, ik heb hier nu nog geen zicht op. Ik heb ervoor gezorgd dat de instellingen vanaf 2011 in hun jaarrekening gegevens over de hoogte van het profileringsfonds gaan opnemen. Ik ontvang deze gegevens medio 2012.

 • Vraag 2
  Wat betekent deze ontwikkeling voor het aantal beurzen, en de hoogte daarvan, dat door instellingen in het hoger onderwijs kan worden uitgegeven?

  Zie mijn antwoord op vraag 1.

 • Vraag 3
  Kunt u aangeven of er een verschuiving zichtbaar is in de besteding van de middelen uit het profileringsfonds aan verschillende doelstellingen?
 • Vraag 4
  Kunt u aangeven hoe het aantal aanspraken en de gezamenlijke omvang van die afspraken zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld?

  Over dit jaar en het afgelopen jaar heb ik nog geen gegevens beschikbaar. Uit het rapport van de Inspectie van het Onderwijs «Van afstudeer- naar profilerings-fonds» van juni 2010 over de jaren 2004 tot en met 2008 zijn wel de volgende gegevens bekend:
  Categorie
  2004
  2006
  2008
  Hbo
  Bestuursbeurzen, Medezeggenschap
  479 000
  800 000
  928 000
  Overige wettelijke categorieën1
  714 000
  505 000
  512 000
  Fondsen voor oa. topsporters
  34 000
  175 000
  150 000
  Totaal hbo
  1 227 000
  1 480 000
  1 590 000
  Wo
  Bestuursbeurzen, Medezeggenschap
  2 311 000
  2 499 000
  2 694 000
  Overige wettelijke categorieën1
  274 000
  255 000
  318 000
  Fondsen voor oa. topsporters
  355 000
  286 000
  354 000
  Totaal wo
  2 941 000
  3 040 000
  3 366 000
  Totaal
  4 168 000
  4 520 000
  4 956 000
  Betreft alle overige categorieën die in artikel 7.51 worden genoemd, zoals ziekte, familieomstandigheden, niet studeerbare opleidingen e.d.
  Uit bovenstaande tabel blijkt dat de omvang van de profileringsfondsen de afgelopen jaren is toegenomen. Daarbij is geen sprake van een duidelijke verschuiving tussen de verschillende categorieën.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z24837
Volledige titel: Vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de verschraling van profileringsfondsen van hoger onderwijsinstellingen (ingezonden december 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-983
Volledige titel: Vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de verschraling van profileringsfondsen van hoger onderwijsinstellingen (ingezonden 1 december 2011).