Kamervraag 2011Z22003

Het bericht dat driekwart van de uitzendbureaus schuldig is aan discriminatie

Ingediend 4 november 2011
Indieners Tofik Dibi (GL), Eddy van Hijum (CDA)
Onderwerpen organisatie en beleid werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z22003.html
1. Volkskrant, 2 november 2011.
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het artikel «Driekwart uitzendbureaus schuldig aan discriminatie»?1
 • Vraag 2
  Klopt het dat het ingaan op het verzoek om geen Turken, Marokkanen en Surinamers te leveren strijdig is met de Algemene wet gelijke behandeling? Hoe zorgelijk is het dat 76,8 procent van de uitzendbureaus zo’n verzoek honoreert?
 • Vraag 3
  Wat vindt u van de reactie van de brancheorganisaties Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) dat zij extra cursussen en voorlichting gaan aanbieden? Is het probleem niet dusdanig groot dat het wenselijk is dat zij hun leden actief controleren op naleving van de Algemene wet gelijke behandeling? Wilt u hierover in gesprek gaan met de uitzendbranche en de Kamer informeren over de uitkomst?
 • Vraag 4
  Hoe ziet u de rol van de overheid bij deze problematiek? Op welke wijze gaat u controleren op naleving van de Algemene wet gelijke behandeling binnen de uitzendbranche?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z22003
Volledige titel: Vragen van de leden Koşer Kaya (D66), Van Hijum (CDA) en Dibi (GroenLinks) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat driekwart van de uitzendbureaus schuldig is aan discriminatie (ingezonden 4 november 2011).