Kamervraag 2011Z21625

Onderbezetting van meldkamers

Ingediend 1 november 2011
Beantwoord 30 november 2011 (na 29 dagen)
Indiener Ronald van Raak (SP)
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z21625.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-815.html
1. NOS Journaal, 29 oktober 2011.
 • Vraag 1
  Is het waar dat, in aanloop naar de invoering van de nationale politie, meldkamers onderbezet zijn?1

  Zie de beantwoording van de eerdere set van vragen van 12 oktober 2011 (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 814).

 • Vraag 2
  Hoe gaat u voorkomen dat dienders die willen solliciteren voor een functie bij de meldkamers moeten afhaken, omdat onzekerheid bestaat over de plaats waar de meldkamers komen?

  Begin 2012 vindt besluitvorming plaats over de organisatie van het meldkamerdomein in Nederland. Na de modelkeuze wordt zo spoedig mogelijk gestart met de operationalisering en de implementatie van het gekozen model, waarbij ook locatiekeuze aan de orde komt. Het is in de tussenliggende periode aan medewerkers zelf om te bepalen of de locatiekeuze en de onzekerheid bepalend zijn voor het wel of niet solliciteren op een functie in de meldkamer.

 • Vraag 3
  Wanneer hebben agenten definitief zekerheid over het aantal meldkamers en de plaats waar die worden gevestigd?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Mededeling - 23 november 2011

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Raak (SP) van uw Kamer aan de minister van Veiligheid en Justitie over de onderbezetting van meldkamers (ingezonden 1 november) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z21625
Volledige titel: Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de onderbezetting van meldkamers (ingezonden 1 november 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-815
Volledige titel: Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de onderbezetting van meldkamers (ingezonden 1 november 2011).