Kamervraag 2011Z20261

Het bericht dat het sneller inzetten van een AMBER Alert het faillissement is van dit systeem

Ingediend 13 oktober 2011
Indiener Khadija Arib (PvdA)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z20261.html
1. Telegraaf, «Sneller AMBER Alert is failliet van systeem», 11 oktober 2011.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht dat het sneller inzetten van een AMBER Alert het faillissement is van dit systeem?1
 • Vraag 2
  Is het waar dat het sneller inzetten van een AMBER Alert het faillissement van dit systeem zou betekenen? Zo ja, waarom is dat? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  Welke criteria zijn doorslaggevend voor de inzet van het landelijk waarschuwingssysteem bij urgente kindervermissingen- en ontvoeringen?
 • Vraag 4
  Is het waar dat de Rotterdamse politie meent dat het opsporingsmiddel afgelopen weekend veel eerder ingezet had moeten worden? Zo ja, deelt u deze mening? Zo nee, welke nadelige gevolgen zou het eerder inzetten van een AMBER Alert kunnen hebben?
 • Vraag 5
  Hoe vaak is sinds de invoering van het landelijk waarschuwingssysteem een AMBER Alert uitgegaan?
 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat des te meer mensen uitkijken naar een vermist kind, des te groter de kans wordt dat het snel en heelhuids wordt teruggevonden? Zo ja, kan het sneller inzetten van een AMBER Alert in dat verband bijdragen aan de snelle terugkeer van vermiste kinderen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 7
  Hoeveel kinderen worden er in Nederlands jaarlijks als vermist opgegeven? Op welke wijze en waar worden deze kindervermissingen in Nederland geregistreerd?
 • Vraag 8
  Bent u bereid een centraal punt voor vermissingen in te voeren naar Belgisch voorbeeld, waar alle politiekorpsen elke vermissing direct moeten melden bij een speciale federale cel? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z20261
Volledige titel: Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat het sneller inzetten van een AMBER Alert het faillissement is van dit systeem (ingezonden 13 oktober 2011).