Kamervraag 2011Z19306

Activiteiten van de Colombiaanse veiligheidsdienst op Curaçao

Ingediend 4 oktober 2011
Beantwoord 14 november 2011 (na 41 dagen)
Indiener Eric Lucassen (PVV)
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen bestuur de nederlandse antillen en aruba openbare orde en veiligheid staatsveiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z19306.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-658.html
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van uitlatingen van PAR-woordvoerder Omayra Leeflang waarin ze stelt dat leden van de regering van Curaçao gebruik maken van diensten van de Colombiaanse veiligheidsdienst?

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u aangeven of leden van de Colombiaanse veiligheidsdienst actief zijn op Curaçao en zo ja, in welke hoedanigheid?

  Mij hebben inderdaad berichten bereikt dat de regering van Curaçao contact heeft gezocht met de Colombiaanse veiligheidsdienst.
  In dit kader is het volgende van belang. De zorg voor de nationale veiligheid is een aangelegenheid waarvoor ieder land van het Koninkrijk een eigen verantwoordelijkheid heeft en zich bedient van een eigen veiligheidsdienst. Sinds de staatkundige herstructurering van het Koninkrijk per 10 oktober 2010 geldt thans voor alle inlichtingen- en veiligheidsdiensten die werkzaam zijn binnen het Koninkrijk dat instelling, taak en bevoegdheden voorzien zijn van een wettelijke grondslag. Een goede uitvoering van de aan de diensten opgedragen taken brengt met zich mee dat daartoe nationaal en internationaal wordt samengewerkt; de verschillende wettelijke regelingen voorzien daar ook in. Het ligt in de rede dat Curaçao en overigens ook Aruba en Sint Maarten zich, gelet op hun geografische ligging, (mede) richten op samenwerking met veiligheidsdiensten in hun regio.
  De belangen van het Koninkrijk als geheel dienen bij dit alles in het oog gehouden te worden.

 • Vraag 3
  Is de Colombiaanse veiligheidsdienst actief op Curaçao op verzoek van de regering van Curaçao? Zo ja, is de regering van Curaçao bevoegd een dergelijk verzoek te doen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Bent u door de regering van Curaçao op de hoogte gesteld van de activiteiten van de Colombiaanse veiligheidsdienst?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Acht u het wenselijk dat de Colombiaanse veiligheidsdienst actief is binnen het Koninkrijk?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Mededeling - 28 oktober 2011

  Naar aanleiding van de schriftelijke kamervragen van het lid Lucassen (PVV) over de activiteiten van de Colombiaanse veiligheidsdienst op Curaçao, die werden ingezonden op 4 oktober 2011 met kenmerk 2011Z19306, deel ik u mede dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde reactietermijn te beantwoorden. De antwoorden zullen zo spoedig mogelijk aan uw Kamer worden aangeboden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z19306
Volledige titel: Vragen van het lid Lucassen (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over activiteiten van de Colombiaanse veiligheidsdienst op Curaçao (ingezonden 4 oktober 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-658
Volledige titel: Vragen van het lid Lucassen (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over activiteiten van de Colombiaanse veiligheidsdienst op Curaçao (ingezonden 4 oktober 2011).