Kamervraag 2011Z18419

Het bericht ‘ZZP’ers genegeerd door zorgkantoren’

Ingediend 23 september 2011
Beantwoord 1 november 2011 (na 39 dagen)
Indieners Sabine Uitslag (CDA), Pieter Omtzigt (CDA)
Beantwoord door
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z18419.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-507.html
1. Zorgvisie, Zzp’ers genegeerd door zorgkantoren, 21 september 2011 http://www.zorgvisie.nl/Nieuws/Zzpers-genegeerd-door-zorgkantoren.htm
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «ZZP’ers genegeerd door zorgkantoren» van de website «Zorgvisie»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat is uw reactie op dit bericht?

  Het proces van de eerste contracteerronde 2012 loopt nog tot 1 november 2011. De eerste contracteerronde is vooral gericht op instellingen en de inkoopcriteria zijn nog niet toegesneden op zelfstandige zorgverleners. Indien er sprake is van afwijzing, dan komt dit omdat de organisatie niet voldoet aan de inkoopcriteria die het zorgkantoor heeft opgesteld. Dit kunnen zowel procesmatige, kwaliteits- als zorginhoudelijke criteria zijn.
  Daarbij dient bedacht te worden dat het zorgkantoor geen contracteerplicht heeft en dus een keuze maakt uit de zorgaanbieders die in 2012 zorg zouden willen gaan leveren.
  Ik deel uw mening dat ook zelfstandige zorgverleners AWBZ-thuiszorg via zorg in natura zouden moeten kunnen leveren, maar dit was wettelijk niet mogelijk. Om dit toch mogelijk te maken, heb ik de juridische belemmering weggenomen. Om rechtstreeks zelfstandige zorgverleners te kunnencontracteren, stel ik extra middelen beschikbaar en ben ik in overleg met Zorgverzekeraars Nederland om spoedig criteria te formuleren voor de contractering van zelfstandige zorgverleners, zodat nog in de tweede contracteerronde (mei 2012) voor 2012 passende contractering van zelfstandige zorgverleners zal plaatsvinden.

 • Vraag 3
  Hebt u er zicht op hoeveel extramurale AWBZ-capaciteit er volgend jaar nodig is om de maatregel rond het persoongebonden budget (pgb) op te vangen?

  Nieuwe AWBZ-cliënten zonder indicatie verblijf kunnen vanaf 1 januari 2012 geen beroep meer doen op de pgb-regeling. De verwachting is dat 1/3 zal afzien van het beroep op AWBZ en 2/3 van deze groep een beroep zullen gaan doen op een passend natura-aanbod of op de in mijn brief van 15 september 2011 genoemde vergoedingsregeling persoonlijke zorg. Zoals ik heb aangeven in mijn brief aan de Tweede Kamer van 23 september 2011 (Voorhang aanwijzing NZa contracteerruimte 2012) is voor deze groep in 2012 € 100 miljoen beschikbaar.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat per 1 januari 2012 Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP’ers) AWBZ-zorg via zorg in natura (ZIN) aan zorgvragers moeten kunnen leveren? Zo ja, hoe gaat u de zorgkantoren aansporen en motiveren om ZZP’ers per 1 januari 2012 toe te laten tot de contracteerruimte?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z18419
Volledige titel: Vragen van de leden Uitslag en Omtzigt (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «ZZP’ers genegeerd door zorgkantoren» (ingezonden 23 september 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-507
Volledige titel: Vragen van de leden Uitslag en Omtzigt (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «ZZP’ers genegeerd door zorgkantoren» (ingezonden 23 september 2011).