Kamervraag 2011Z17955

Het bericht 'Onrust bij organisatie asielopvang'

Ingediend 19 september 2011
Beantwoord 27 september 2011 (na 8 dagen)
Indiener Gerard Schouw (D66)
Beantwoord door
Onderwerpen immigratie migratie en integratie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z17955.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-36.html
1. nos.nl en nosteletekst van 18 september 2011.
  • Vraag 1
    Kunt u, naar aanleiding van de berichtgeving in de media1, de Kamer binnen een week informeren over de interne situatie bij het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA)?

    Direct na de berichtgeving in de media over het COA ben ik in overleg getreden met de Raad van Toezicht van het COA en heb ik om opheldering gevraagd. De Raad heeft mij daarop op 19 september jl. laten weten te hebben besloten tot een gericht onderzoek naar de aanwezigheid van een angstcultuur, door onafhankelijk te laten onderzoeken waarom geen gebruik is gemaakt van de aanwezige mogelijkheden om klachten binnen de organisatie aan de orde te stellen. Ik hecht zeer aan een grondig en onafhankelijk onderzoek in het belang van alle betrokkenen. Dat de Raad van Toezicht dit direct heeft geïnitieerd na de NOS uitzending over de gestelde problemen vind ik een verstandig besluit. Het onderzoek zal worden verricht door de heer mr. R.J. Hoekstra. Ik zal uw kamer nader informeren over de uitkomsten van het onderzoek.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z17955
Volledige titel: Vraag van het lid Schouw (D66) aan de minister voor Immigratie en Asiel over het bericht «Onrust bij organisatie asielopvang» (ingezonden 19 september 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-36
Volledige titel: Vraag van het lid Schouw (D66) aan de minister voor Immigratie en Asiel over het bericht «Onrust bij organisatie asielopvang» (ingezonden 19 september 2011).