Kamervraag 2011Z17796

Het artikel ‘Staatssecretaris geschoffeerd op Curaçao’

Ingediend 15 september 2011
Beantwoord 25 oktober 2011 (na 40 dagen)
Indieners Helma Neppérus (VVD), André Bosman (VVD)
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z17796.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-400.html
1. http://www.telegraaf.nl/binnenland/10552186/__Weekers_geschoffeerd__.html?p=3,1
 • Vraag 1
  Deelt u de mening dat een Nederlandse bewindspersoon is geschoffeerd omdat de Curaçaose minister van Financiën niet bereid was de Nederlandse staatssecretaris van Financiën te ontvangen?1

  De staatssecretaris van Financiën heeft geen gesprek kunnen voeren met de minister van Financiën van Curaçao tijdens zijn bezoek aan Curaçao. De reden hiervoor lag in de in de slechte relatie tussen de regering en andere gesprekpartners van de staatssecretaris van Financiën en niet aan de positie van de staatssecretaris zelf. Inmiddels heeft de minister van Financiën van Curaçao zich bereid verklaard om het gesprek met de staatssecretaris alsnog te voeren.

 • Vraag 2
  Komt het vaker voor dat Nederlandse bewindspersonen niet zijn ontvangen door ministers op Curaçao, een land met een inwoneraantal vergelijkbaar met een gemeente als Zoetermeer?

  Voor zover mij bekend is het één keer eerder voorgekomen dat een Nederlandse staatssecretaris niet door een Curaçaose minister is ontvangen.

 • Vraag 3
  Hoe ziet u de schoffering van de Nederlandse staatssecretaris van Financiën in het licht van de sanering van de schuld van Curaçao door Nederland, de Nederlandse ondersteuning bij de opbouw van Curaçaose staatsinstituties en de financiële betrekkingen tussen Curaçao en de BES-eilanden ?

  De afspraken rond de schuldsanering en de afspraken over toekennen van samenwerkingsmiddelen staan los van dit incident. De staatssecretaris van Financiën blijft van mening dat ter voorkoming van dubbele belasting goede afspraken met Curaçao wenselijk blijven, hij zal zijn activiteiten voortzetten en ik heb reeds gewezen op het gesprek tussen de betreffende bewindslieden dat alsnog zal plaatsvinden. Meer in het algemeen valt niet te ontkennen dat de betrekkingen tussen het jonge land Curaçao en Nederland de laatste tijd beter kunnen.

 • Vraag 4
  Is er sprake van verslechterde betrekkingen tussen Curaçao en Nederland? Zo ja, hoe verklaart u dat? Zo nee, hoe verklaart u deze recente schoffering? Hoe zouden de betrekkingen weer kunnen worden verbeterd?

  Zie antwoord vraag 3.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z17796
Volledige titel: Vragen van de leden Bosman en Neppérus (beiden VVD) aan de minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het artikel «Staatssecretaris geschoffeerd op Curaçao» (ingezonden 15 september 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-400
Volledige titel: Vragen van de leden Bosman en Neppérus (beiden VVD) aan de minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het artikel «Staatssecretaris geschoffeerd op Curaçao» (ingezonden 15 september 2011).