Kamervraag 2011Z17795

De schoffering van staatssecretaris Weekers door de regering van Curaçao

Ingediend 15 september 2011
Beantwoord 25 oktober 2011 (na 40 dagen)
Indiener Eric Lucassen (PVV)
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z17795.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-394.html
1. http://www.telegraaf.nl/binnenland/10552186/__Weekers_geschoffeerd__.html?p=2,1
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Staatssecretaris geschoffeerd op Curaçao»1 Klopt het dat minister van financiën van Curaçao geweigerd heeft te spreken met de staatssecretaris van Financiën van Nederland?

  Ja. Ondanks zijn verzoek heeft de staatssecretaris van Financiën tijdens zijn bezoek aan Curaçao geen gesprek kunnen voeren met de minister van Financiën van Curaçao. De reden die de minister van Financiën hiervoor heeft gegeven was de slechte relatie tussen de regering van Curaçao en de president van de Centrale Bank, waarmee de staatssecretaris ook nog zou spreken. Inmiddels zijn de staatssecretaris en de minister van Financiën van Curaçao met elkaar in contact om het gesprek alsnog te laten plaats vinden.

 • Vraag 2
  Blijkt hieruit volgens u dat de regering van Curaçao de staatssecretaris niet serieus neemt, gezien de eis van deze regering om uitsluitend met een minister te spreken? Zo nee, wat is volgens u dan de reden om een gesprek met de staatssecretaris te weigeren?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Is het «beneden de stand» van de minister van Financiën van Curaçao om te spreken met een Nederlandse staatssecretaris? Zo ja, blijft de Nederlandse regering zich aanpassen aan deze bizarre verbeelding?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Bent u van plan de regering van Curaçao op het matje te roepen en publieke verontschuldigingen te eisen voor deze botte belediging?

  Neen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z17795
Volledige titel: Vragen van het lid Lucassen (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de schoffering van staatssecretaris Weekers door de regering van Curaçao (ingezonden 15 september 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-394
Volledige titel: Vragen van het lid Lucassen (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de schoffering van staatssecretaris Weekers door de regering van Curaçao (ingezonden 15 september 2011).