Kamervraag 2011Z15867

Problemen bij de Purmerendse Scholen Groep

Ingediend 1 augustus 2011
Beantwoord 22 september 2011 (na 52 dagen)
Indiener Manja Smits (SP)
Beantwoord door Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z15867.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-48.html
1. Noordhollands Dagblad, 23 juli 2011: «De Da Vinci-pijnpunten van de PSG»
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de Purmerendse Scholen Groep, waar al jaren allerlei verschillende problemen spelen, waardoor grote onrust is bij leraren, leerlingen en ouders?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Waarom heeft de Onderwijsinspectie nooit zichtbaar voor de buitenwereld ingegrepen?

  Personele en financiële aangelegenheden zijn primair de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. De Inspectie van het onderwijs was en is op de hoogte van de onrust. Het is echter niet aan de inspectie om – direct – te interveniëren als sprake is van een conflict tussen een of meer werknemer(s) en het bestuur van een school.

 • Vraag 3
  Wat wordt er op korte termijn door u ondernomen om orde op zaken te stellen en de rust te doen terugkeren?

  Nu er aanleiding is te veronderstellen dat het conflict een dusdanige omvang heeft bereikt dat er risico’s voor het onderwijs ontstaan, heeft de Inspectie op 8 september 2011, een nader onderzoek ingesteld, met name om na te gaan in hoeverre de dagelijkse gang van zaken doorgang vindt en om vast te stellen wat het afgelopen cursusjaar de omvang was van de lesuitval. Dit onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat er behoefte is aan een uitgebreider vervolgonderzoek. Dit zal plaatsvinden op donderdag 29 september. Dit onderzoek zal leiden tot een openbaar rapport.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z15867
Volledige titel: Vragen van het lid Smits (SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over problemen bij de Purmerendse Scholen Groep (ingezonden 1 augustus 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-48
Volledige titel: Vragen van het lid Smits (SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over problemen bij de Purmerendse Scholen Groep (ingezonden 1 augustus 2011).