Kamervraag 2011Z15644

Het bericht ‘Nieuwe poging tot verbod pedoclub’

Ingediend 19 juli 2011
Beantwoord 27 juli 2011 (na 8 dagen)
Indieners Madeleine van Toorenburg (CDA), Pieter Omtzigt (CDA)
Beantwoord door Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z15644.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-3222.html
1. TC Tubantia, 16 juli, «Nieuwe poging tot verbod pedoclub».
 • Vraag 1
  Heeft de plaatsvervangend hoofdofficier van het arrondissementsparket in Rotterdam zelf de heer Drost benaderd en hem aangespoord om snel een artikel 12 SV-procedure te beginnen tegen het besluit van het Openbaar Ministerie (OM) om geen strafvervolging in te stellen tegen de vereniging Martijn?1

  De heer Drost heeft begin juli 2011 per brief zowel het Openbaar Ministerie als mij laten weten niet in te stemmen met de sepotbeslissing ten aanzien van zijn aangifte tegen de vereniging Martijn. Daarbij is door de heer Drost aangegeven dat hij een klacht wilde indienen zoals bedoeld in artikel 12 Wetboek van Strafvordering (Sv). De plaatsvervangend hoofdofficier van justitie heeft op basis van deze brief contact gezocht met de heer Drost over naar zijn voornemen om een klacht om de zin van artikel 12 Sv in te dienen tegen de sepotbeslissing. In dit gesprek heeft de heer Drost dit voornemen bevestigd. De plaatsvervangend hoofdofficier van justitie heeft vervolgens aangegeven dat het openbaar ministerie blijft bij de eerdere conclusie dat vervolging, ontbinding en/of verbodenverklaring van de vereniging Martijn op basis van hetgeen thans bekend is niet mogelijk is, maar dat het, als de heer Drost een andere mening is toegedaan, gelet op de publieke discussie over deze zaak, goed zou zijn als zijn voorgenomen artikel 12-klacht snel zou worden ingediend.

 • Vraag 2
  Welke rol hebben u, de top van uw ministerie en het OM gespeeld bij het besluit tot het benaderen van de heer Drost inzake een artikel 12 SV-procedure?

  Zaken die maatschappelijk dan wel politiek in de belangstelling staan, worden door de hoofdofficieren van justitie voorgelegd aan en besproken met het College van procureurs-generaal. Het College informeert mij zo nodig over deze zaken.
  In dit geval heeft het College mij na het gesprek met de heer Drost bericht dat waarschijnlijk op korte termijn een artikel 12-klacht zou worden ingediend tegen de beslissing om de vereniging Martijn niet te vervolgen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z15644
Volledige titel: Vragen van de leden Van Toorenburg en Omtzigt (beiden CDA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Nieuwe poging tot verbod pedoclub» (ingezonden 19 juli 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-3222
Volledige titel: Vragen van de leden Van Toorenburg en Omtzigt (beiden CDA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Nieuwe poging tot verbod pedoclub» (ingezonden 19 juli 2011).