Kamervraag 2011Z14251

Postbezorging door gemeentelijk werkbedrijf Iederz in Groningen

Ingediend 28 juni 2011
Beantwoord 24 augustus 2011 (na 57 dagen)
Indiener Sharon Gesthuizen (SP)
Beantwoord door
Onderwerpen arbeidsvoorwaarden economie overige economische sectoren werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z14251.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-3388.html
 • Vraag 1
  Bent u ervan op de hoogte dat er door het gemeentelijk werkbedrijf Iederz in Groningen post- en pakketverzending van TNT businesspost wordt aangeboden en dat bijstandsgerechtigden hiervoor in een re-integratie traject een vergoeding ontvangen van € 0,50 per uur?

  Het is mij niet bekend dat door het gemeentelijk werkbedrijf Iederz in Groningen post- en pakketverzending van TNT Businesspost wordt aangeboden en dat bijstandsgerechtigden hiervoor in een re-integratietraject een vergoeding ontvangen van € 0,50 per uur.
  Navraag is gedaan bij zowel het gemeentelijk werkbedrijf Iederz in Groningen als PostNL. Er bestaat geen bedrijf(sonderdeel) dat TNT Businesspost heet. Er is wel een bedrijf dat Businesspost heet. De basis van Businesspost is een 40-tal samenwerkende bedrijven die de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uitvoeren. Door de splitsing van TNT N.V. in PostNL en TNT Express is de naam TNT Post Pakketservice vanaf 1 juni 2011 gewijzigd in PostNL Pakketten. PostNL Pakketten (voorheen: TNT Post pakketservice) besteedt sinds 2003 een deel van haar distributiewerkzaamheden uit aan sub-contractors, waaronder het gemeentelijk werkbedrijf Iederz/Businesspost Groningen. Dit geldt alleen voor pakketbezorging en niet voor postbezorging.1

 • Vraag 2
  Hoeveel werknemers die een re-integratie traject volgen bij Iederz of een ander gemeentelijk werkbedrijf zijn er momenteel bij TNT gedetacheerd?

  Pakketbezorging door het gemeentelijke werkbedrijf Iederz/Businesspost Groningen wordt niet verricht door bijstandsgerechtigden (in re-integratietrajecten). Daarnaast is geen enkele medewerker van Businesspost Groningen gedetacheerd bij PostNL Pakketten.
  Het gemeentelijk werkbedrijf Iederz/Businesspost Groningen zet voor de pakketbezorging medewerkers in met een Wsw-indicatie. Wsw-geïndiceerde werknemers hebben een dienstbetrekking bij het gemeentelijke werkbedrijf en ontvangen een salaris op basis van de Wsw-cao.

 • Vraag 3
  Wat is het uurtarief dat TNT businesspost per uur betaalt aan Iederz voor een medewerker die dit re-integratietraject volgt?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat door deze trajecten reguliere arbeidsplaatsen bij TNT businesspost worden verdrongen en dat dit gezien de vele ontslagen bij TNT zeer ongewenst is? Zo, nee kunt u toelichten waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat hier sprake is van ondermijning van de cao-post? Kunt u uw antwoord toelichten?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z14251
Volledige titel: Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over postbezorging door gemeentelijk werkbedrijf Iederz in Groningen (ingezonden 28 juni 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-3388
Volledige titel: Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over postbezorging door gemeentelijk werkbedrijf Iederz in Groningen (ingezonden 28 juni 2011).