Kamervraag 2011Z11946

Het doorbetalen van pensioenen aan overleden Grieken

Ingediend 7 juni 2011
Beantwoord 21 juni 2011 (na 14 dagen)
Indiener Geert Wilders (PVV)
Beantwoord door Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
Onderwerpen financiën organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z11946.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2894.html
1. Telegraaf, 6 juni 2011
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Miljoenen naar dode Grieken»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat Griekenland naar schatting 16 miljoen euro per jaar uitbetaalt aan pensioenen voor vele duizenden overleden Griekse ambtenaren? Hoeveel gekker kan het nog worden met het corrupte Griekenland?

  Ik heb geen aanleiding te twijfelen aan hetgeen de Griekse minister voor Sociale Zaken hierover in de pers heeft verklaard. Ik vind deze fraude een ernstige zaak en ga er vanuit dat Griekenland hier krachtig tegen gaat optreden.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het totaal absurd is dat Nederland financiële steun geeft aan een land dat pensioenen uitkeert aan overleden mensen?

  De fraude met pensioenuitkeringen, die de Griekse minister van Sociale Zaken aan het licht heeft gebracht, ondermijnt het politieke en maatschappelijke draagvlak voor het Griekse leningenprogramma. Het doet niet af aan de collectieve verantwoordelijkheid die de lidstaten van het eurogebied hebben om gecoördineerd en doortastend te handelen om de financiële stabiliteit in het eurogebied en dus ook in Nederland te waarborgen. In dat kader heeft Nederland, met instemming van de Kamer, in tranches leningen aan Griekenland verstrekt waaraan strikte beleidscondities zijn verbonden en waarover Griekenland aan Nederland rente betaalt.
  Recentelijk heb ik de Kamer ingelicht over de huidige stand van zaken van dit programma en de bevindingen van de laatste missie van de Europese Commissie, de ECB en het IMF naar Griekenland. Op korte termijn zal in eurogroep verband verder gesproken worden over de consequenties van deze bevindingen. Voordat besluitvorming hierover plaatsvindt, zal ik met de Kamer over de Nederlandse standpuntbepaling overleggen.

 • Vraag 4
  Bent u inmiddels de naïviteit voorbij en tot het inzicht gekomen dat dit een extra reden is geen cent Nederlands belastinggeld meer aan het corrupte Griekenland te spenderen?

  Zie antwoord vraag 3.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z11946
Volledige titel: Vragen van de leden Wilders en Van Dijck (beiden PVV) aan de minister van Financiën over het doorbetalen van pensioenen aan overleden Grieken (ingezonden 7 juni 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2894
Volledige titel: Vragen van de leden Wilders en Van Dijck (beiden PVV) aan de minister van Financiën over het doorbetalen van pensioenen aan overleden Grieken (ingezonden 7 juni 2011).