Kamervraag 2011Z11757

De zoveelste antisemitische uiting van Marokkaanse jongeren

Ingediend 6 juni 2011
Beantwoord 19 augustus 2011 (na 74 dagen)
Indiener Joram van Klaveren (PVV)
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z11757.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-3339.html
1. Algemeen Dagblad, 31 mei 2011
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Marokkaanse jongeren vallen rouwstoet lastig»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe vaak is het afgelopen jaar een begrafenisstoet lastiggevallen door Marokkaanse jongeren?

  Dit is mij niet bekend. Er wordt door de politie niet specifiek geregistreerd op het verstoren van rouwstoeten.

 • Vraag 3
  Hoeveel verdachten zijn er naar aanleiding van de zoveelste verschrikkelijke uiting van antisemitisme opgepakt?

  Er is geen aangifte gedaan en er zijn geen aanhoudingen verricht. Het incident is door de politie nader onderzocht. Daar niet bekend is wie de daders zijn en een signalement ontbreekt, heeft de politie in overleg met het Openbaar Ministerie besloten niet tot verdere actie over te gaan.

 • Vraag 4
  Deelt u de opvatting dat het door de PVV voorgestelde onderzoek naar het antisemitisme binnen de islamitische gemeenschap alsnog doorgang moet vinden?

  Nee. Antisemitisme komt onder alle bevolkingsgroepen voor, ook onder moslims. Ik vind niet dat er als gevolg van dit incident aanleiding bestaat om nader onderzoek te verrichten. Het is belangrijker dat antisemitisme wordt aangepakt.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z11757
Volledige titel: Vragen van het lid Van Klaveren (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de zoveelste antisemitische uiting van Marokkaanse jongeren (ingezonden 6 juni 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-3339
Volledige titel: Vragen van het lid Van Klaveren (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de zoveelste antisemitische uiting van Marokkaanse jongeren (ingezonden 6 juni 2011).