Kamervraag 2011Z11111

Het bericht dat Zwitserland het onder beslag liggend vermeend vermogen van Klaas Bruinsma heeft vrijgegeven

Ingediend 26 mei 2011
Beantwoord 12 augustus 2011 (na 78 dagen)
Indiener Ard van der Steur (VVD)
Beantwoord door
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z11111.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-3286.html
1. Parool, «Miljoenen Klaas Bruinsma Vrijgekomen door Vormfouten», 24 mei 2011.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Miljoenen Klaas Bruinsma vrijgekomen door vormfouten»1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kloppen deze berichten? Wat zijn de overwegingen van Zwitserland geweest om het geldbedrag vrij te geven?

  Ik verwijs naar mijn antwoord op de schriftelijke vragen van het lid Gesthuizen van uw Kamer (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 3284).

 • Vraag 3
  Hoe kijkt u aan tegen de beslissing van Zwitserland? Had Nederland deze beslissing kunnen voorkomen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Heeft een tekort aan wet- of regelgeving in Nederland een rol gespeeld bij het ontstaan van dit besluit in Zwitserland? Zo ja, om welke wet- of regelgeving gaat het dan en wat gaat u daaraan doen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Mededeling - 17 juni 2011

  Hierbij deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Van der Steur (VVD) van uw Kamer over het bericht dat Zwitserland het onder beslag liggend vermeend vermogen van Klaas Bruinsma heeft vrijgegeven (ingezonden 26 mei 2011) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z11111
Volledige titel: Vragen van het lid Van der Steur (VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat Zwitserland het onder beslag liggend vermeend vermogen van Klaas Bruinsma heeft vrijgegeven (ingezonden 26 mei 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-3286
Volledige titel: Vragen van het lid Van der Steur (VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat Zwitserland het onder beslag liggend vermeend vermogen van Klaas Bruinsma heeft vrijgegeven (ingezonden 26 mei 2011).