Kamervraag 2011Z11108

Het vrijkomen van geld van de heer Bruinsma

Ingediend 26 mei 2011
Beantwoord 12 augustus 2011 (na 78 dagen)
Indiener Coşkun Çörüz (CDA)
Beantwoord door
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z11108.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-3285.html
1. Parool, d.d. 24 mei 2011.
2. Nieuwsuur, d.d. 24 mei 2011.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het artikel in het Parool1en de uitzending van Nieuwsuur2 met betrekking tot het vrij komen van het geld van de heer Bruinsma?

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat in 1995 op verzoek van Nederland de Baumannrekening werd geblokkeerd? Wat is er nadien gebeurd? Is er ooit actie ondernomen om dat geld terug te halen naar Nederland?

  Ik verwijs naar mijn antwoord op de schriftelijke vragen van het lid Gesthuizen van uw Kamer (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 3284).

 • Vraag 3
  Klopt het dat de Zwitserse regering vanwege eigen onderzoek naar witwasserij van een stroman ook beslag heeft gelegd op dezelfde rekening? Betekent dit dat hierdoor de eerdere beslaglegging door Nederland is teniet gedaan?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Wat gaat u doen op grond van de Plukze wetgeving om dit geld als nog naar Nederland te krijgen en te voorkomen dat dit geld in handen komt van de Bruinsmagroep?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Mededeling - 20 juni 2011

  Hierbij deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Çörüz (CDA) van uw Kamer over het vrijkomen van geld van de heer Bruinsma (ingezonden 26 mei 2011) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z11108
Volledige titel: Vragen van het lid Çörüz (CDA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het vrijkomen van geld van de heer Bruinsma (ingezonden 26 mei 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-3285
Volledige titel: Vragen van het lid Çörüz (CDA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het vrijkomen van geld van de heer Bruinsma (ingezonden 26 mei 2011).