Kamervraag 2011Z10992

De verwevenheid van hulpclubs en het ministerie van Buitenlandse Zaken

Ingediend 25 mei 2011
Beantwoord 21 juni 2011 (na 27 dagen)
Indiener Johan Driessen (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen bestuur internationaal ontwikkelingssamenwerking rijksoverheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z10992.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2890.html
1. http://www.worldconnectors.nl/index.php?id=44&c=&n=68
2. http://www.worldconnectors.nl/index.php?id=45&c=&n=&blz=
 • Vraag 1
  Bent u ermee bekend dat Joke Brandt, directeur-generaal Internationale Samenwerking bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, is aangesloten bij Worldconnectors1, een linkse pro-immigratie en pro-hulp club met leden als Tariq Ramadan, Doekle Terpstra, Ad Melkert, Jan Pronk, Dirk Elsen en Pieter Broertjes?2

  Ja. Overigens neem ik afstand van uw kwalificaties van Worldconnectors.

 • Vraag 2
  Bent u ermee bekend dat Joke Brandt in de periodes 1985–1989 en 1998–2000 werkzaam was voor hulpclub SNV?

  Ja, uiteraard. In deze periode was SNV onderdeel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 • Vraag 3
  Hoe waardeert u het feit dat Joke Brandt is aangesloten bij Worldconnectors en zich zo nadrukkelijk afficheert met de linkse zaak? Wat zegt dat over de geloofwaardigheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken?

  Als onderdeel van haar werkzaamheden is mevrouw Brandt actief betrokken bij externe netwerken, zoals de Worldconnectors. Actieve betrokkenheid van ambtenaren bij maatschappelijke ontwikkelingen en hun deelname in netwerken versterken de geloofwaardigheid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en verhogen de kwaliteit van het beleid. Overigens neem ik afstand van de gebruikte terminologie.

 • Vraag 4
  Is of was Joke Brandt als directeur-generaal Internationale Samenwerking betrokken bij de perikelen rondom SNV? Zo ja, deelt u de mening dat zij gezien haar SNV-achtergrond daar beter niet bij betrokken kan of had kunnen zijn?

  Het behoort tot de taken van Joke Brandt, die sinds 2008 werkzaam is als Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, om het beleid op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, met inbegrip van de relaties met niet-gouvernementele organisaties zoals de SNV, ambtelijk voor te bereiden en uit te voeren. Dat zij in het verleden bij SNV werkzaam was, vormt voor de uitvoering van deze taken op geen enkele wijze een belemmering.

 • Vraag 5
  Hoe waardeert u het feit dat Dirk Elsen, de man die een puinhoop maakte van SNV, nog altijd is aangesloten bij Worldconnnectors? Komt dit de geloofwaardigheid van Worldconnectors naar uw mening ten goede?

  Het is niet aan mij om uitspraken te doen over deelname van personen aan externe netwerken of over de geloofwaardigheid van deze netwerken. De in de vraag gebruikte kwalificaties laat ik voor rekening van de vragensteller.

 • Vraag 6
  Acht u het wenselijk dat mensen die actief zijn geweest voor linkse hulpclubs sleutelposities innemen op het ministerie van Buitenlandse Zaken?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 7
  Deelt u de mening dat het beter zou zijn als Joke Brandt ofwel opstapt bij Worldconnectors, ofwel opstapt als ambtenaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 8
  In welke mate is het ministerie van Buitenlandse Zaken verweven met linkse hulpclubs?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 9
  Deelt u de mening dat het ministerie er alles aan zou moeten doen om elke mogelijke schijn van verwevenheid, partijdigheid en/of belangenverstrengeling te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

  Uiteraard dienen partijdigheid en belangenverstrengeling te worden voorkomen. Hiervoor bestaat adequate regelgeving die op het ministerie nauwgezet wordt toegepast. Van partijdigheid of belangenverstrengeling is dan ook geen sprake.

 • Vraag 10
  Bent u bereid de Kamer op korte termijn een overzicht te sturen, desnoods geanonimiseerd, van ambtenaren die werkzaam zijn bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en een verleden hebben bij ontwikkelingsorganisaties? Zo nee, waarom niet?

  Nee. Daar is geen structureel overzicht van beschikbaar.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z10992
Volledige titel: Vragen van het lid Driessen (PVV) aan de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over de verwevenheid van hulpclubs en het ministerie van Buitenlandse Zaken (ingezonden 25 mei 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2890
Volledige titel: Vragen van het lid Driessen (PVV) aan de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over de verwevenheid van hulpclubs en het ministerie van Buitenlandse Zaken (ingezonden 25 mei 2011).