Kamervraag 2011Z09766

Een nabetaling voor honderden (voormalig) Griekse parlementariërs

Ingediend 12 mei 2011
Beantwoord 9 juni 2011 (na 28 dagen)
Indiener Pieter Omtzigt (CDA)
Beantwoord door Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
Onderwerpen europese zaken internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z09766.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2792.html
1. Dozens of MPs seek wage hikes, http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_17873_08/05/2011_390051
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het feit dat sinds 2008 ( het jaar dat de crisis uitbrak) honderden (voormalig) Griekse parlementariërs naar de rechter zijn gestapt om met terugwerkende kracht nog een nabetaling te ontvangen van ongeveer 250 000 euro per persoon?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u bereid aan de Europese Commissie te vragen of zij de mening deelt dat dit gedrag in zijn geheel niet strookt met het feit dat salarissen en pensioenen in Griekenland gekort zijn en Griekenland massaal steun van ons en andere Europese partners ontvangt via Europa, juist vanwege falend beleid van Griekse politici?

  Ik ben het met u eens dat de Commissie hier, in het kader van het leningenprogramma voor Griekenland, attent op moet zijn. Het betreft een bijzondere situatie. Staatssecretaris Knapen heeft op 24 mei de Commissie op de hoogte gebracht van uw zorgen. Ik ga er vanuit dat u dit ook zelf via de u ter beschikking liggende kanalen opbrengt. De conferentie van in Europese zaken gespecialiseerde commissies van nationale parlementen (COSAC) kan hierbij bijvoorbeeld instrumenteel zijn.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat dit volstrekt ongepast en onjuist is in de huidige crisis en welke maatregelen vindt u dat de Europese Commissie en de Europese Raad richting Griekenland moeten nemen?

  Als de berichtgeving klopt, is het gedrag van de Griekse parlementariërs gezien de situatie waarin dat land zich bevindt, ondermijnend aan de pogingen van het IMF en de eurolanden, en ook van de Griekse regering, om de overheidsfinanciën in Griekenland onder controle te brengen. Het geeft ook blijk van bijzonder weinig interne solidariteit met Grieken die in de huidige situatie kampen met dalende lonen en stijgende werkloosheid.
  Dit is in eerste instantie een zaak van Griekenland zelf, niet van de Europese Commissie of de Europese Raad. Ik ben van mening dat de Grieken alles in het werk moeten stellen om de claims van de parlementariërs tegen te houden. Een land dat in grote financiële problemen verkeert, dient het zelfreinigend vermogen te hebben dit soort vraagstukken het hoofd te bieden. Echter, er zijn juridische kaders die het handelen van de Griekse regering kunnen beperken en die het tegenhouden van de claims kunnen compliceren.

 • Vraag 4
  Wilt u de Kamer binnen een week meedelen welke acties ondernomen worden en welke reactie Griekenland hierop geeft?

  Ik zal u hierover via de reguliere informatievoorziening naar uw Kamer informeren.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z09766
Volledige titel: Vragen van de leden Blanksma-van den Heuvel en Omtzigt (beiden CDA) aan de ministers van Financiën en van Buitenlandse Zaken over een nabetaling voor honderden (voormalig) Griekse parlementariërs (ingezonden 12 mei 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2792
Volledige titel: Vragen van de leden Blanksma-van den Heuvel en Omtzigt (beiden CDA) aan de ministers van Financiën en van Buitenlandse Zaken over een nabetaling voor honderden (voormalig) Griekse parlementariërs (ingezonden 12 mei 2011).