Kamervraag 2011Z08906

Het bericht ‘Moord Hillis gefilmd’

Ingediend 27 april 2011
Beantwoord 9 juni 2011 (na 43 dagen)
Indieners Hero Brinkman (PVV), Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD), Coşkun Çörüz (CDA)
Beantwoord door
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z08906.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2779.html
1. De Telegraaf, 22 april 2011.
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van bericht «Moord Hillis gefilmd»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat de moord op topcrimineel S. H. van begin tot eind door de politie is gefilmd?

  Ter observatie van een afluisteroperatie van het KLPD, in het kader van een onderzoek naar zware en georganiseerde criminaliteit, was op grote afstand een politiehelikopter aanwezig. De beelden van de camera van de helikopter zijn opgenomen. De aanslag staat op die beelden, die ter beschikking zijn gesteld aan het korps Amsterdam-Amstelland ten behoeve van het onderzoek naar de liquidatie.

 • Vraag 3
  Klopt het dat de beelden laten zien dat de moordenaars slecht voorbereid waren?

  Op de inhoud van de beelden en conclusies die daaraan al dan niet kunnen worden verbonden, ga ik lopende het onderzoek niet in.

 • Vraag 4
  Klopt het dat het onderzoek van de Amsterdamse recherche moeizaam verloopt, niet in het minst door de weinig coöperatieve houding van de nationale recherche? Zo nee, waar baseert u dit op?

  Nee. Sinds de start van het onderzoek naar de liquidatie is er wekelijks contact op operationeel niveau tussen de dienst Nationale Recherche van het KLPD en het korps Amsterdam-Amstelland. Deze operationele contacten verlopen volgens zowel de korpsleiding van het KLPD als de korpsleiding van Amsterdam-Amstelland goed.

 • Vraag 5
  Kloppen de berichten over de al jaren sluimerende animositeit tussen de nationale recherche en de Amsterdamse politie? Zo nee, waar baseert u dit op?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Klopt het dat S. H. in contact heeft gestaan met diverse inlichtingendiensten? Zo nee, waar baseert u dit op?

  Over wie informant is van criminele en andere inlichtingeneenheden, worden vanwege de bescherming van de veiligheid van de informanten, geen mededelingen gedaan.

 • Vraag 7
  Klopt het dat er van de plaats delict bewijsmateriaal is verdwenen? Zo nee, waar baseert u dit op?

  Deze vragen kunnen, nu het strafrechtelijk onderzoek nog loopt, niet worden beantwoord.

 • Vraag 8
  Klopt het dat D. G. niet langer als verdachte wordt beschouwd? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 7.

 • Vraag 9
  Is het wellicht mogelijk dat de politie vooraf op de hoogte was van de geplande liquidatie van S. H.? Zo nee, waar baseert u dit op?

  De korpschef van het KLPD heeft mij meegedeeld geen enkele aanleiding te hebben om te veronderstellen dat politiemedewerkers vooraf op de hoogte waren van de liquidatie.

 • Vraag 10
  Acht u een vergelijking met de IRT-affaire gepast? Zo nee, waarom niet?

  Ik zie geen enkele parallel met de IRT-affaire, daarom acht ik een vergelijking niet gepast.

 • Mededeling - 26 mei 2011

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de leden Brinkman (PVV), Hennis-Plasschaert (VVD) en Çörüz (CDA) over het bericht «Moord Hillis gefilmd,» die werden ingezonden op 27 april 2011, deel ik u mee dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De oorzaak hiervan is dat nog niet alle gegevens zijn verkregen. Beantwoording zal plaatsvinden zodra alle informatie is verkregen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z08906
Volledige titel: Vragen van de leden Brinkman (PVV), Hennis Plasschaert (VVD) en Çörüz (CDA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Moord Hillis gefilmd» (ingezonden 27 april 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2779
Volledige titel: Vragen van de leden Brinkman (PVV), Hennis Plasschaert (VVD) en Çörüz (CDA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Moord Hillis gefilmd» (ingezonden 27 april 2011).