Kamervraag 2011Z08428

De veiligheid van dijken

Ingediend 20 april 2011
Beantwoord 19 mei 2011 (na 29 dagen)
Indiener Paulus Jansen
Beantwoord door Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
Onderwerpen ruimte en infrastructuur waterkeringen en waterbeheer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z08428.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2558.html
1. BN/De Stem, 8 april 2011: «Er wordt met veiligheid gesjoemeld» http://www.bndestem.nl/regio/bergenopzoom/8468718/'Er-wordt-met-veiligheid-gesjoemeld'.ece
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van het feit dat aan de zuidkust van Tholen ter hoogte van Strijenham de afgelopen maand op verzoek van Rijkswaterstaat Zeeland met een zogeheten «golfoverslagsimulator» onderzoek1 is gedaan naar de sterkte van de zeedijk?
 • Vraag 2
  Kunt u de conclusies en resultaten van het onderzoek vrijgeven? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  Kloppen de berichten dat bij deze proeven in de buitenkant van het grastalud van de dijk al na korte tijd gaten zijn gevallen, die onthulden dat er vrijwel geen afdekkende kleilaag op de dijk aanwezig is en dat het dijklichaam vol puin zit? Zo ja, voldoet deze constructie aan de voorschriften van het bestek en indien dat niet het geval is: gaat de schade verhaald worden op de partij die de dijk heeft aangelegd?
 • Vraag 4
  Onderschrijft u dat een van de lessen van de waternoodramp van 1953 is, dat op een zeedijk een afdeklaag van minstens een halve meter goede klei moet liggen, zodat zich daarop een dichte grasmat kan wortelen, die bestand is tegen een langdurige aanslag van de golven?
 • Vraag 5
  Wat gaat u ondernemen om ervoor te zorgen dat niet alleen de onderhavige dijken maar ook de dijken die thans worden aangepakt door het Projectbureau Zeeweringen zo snel mogelijk (weer) voldoen aan de normen voor een veilige kustwering? NB: Deze vragen worden tevens gesteld door het lid Slager (lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z08428
Volledige titel: Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu over de veiligheid van dijken (ingezonden 20 april 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2558
Volledige titel: Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu over de veiligheid van dijken (ingezonden 20 april 2011).