Kamervraag 2011Z07196

Het molesteren van journalisten door moskeebezoekers

Ingediend 6 april 2011
Beantwoord 30 mei 2011 (na 54 dagen)
Indieners Joram van Klaveren (PVV), Martin Bosma (PVV)
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen cultuur cultuur en recreatie media
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z07196.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2676-n1.html
1. De Pers, 4 april 2011.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «MTNL: cameraploeg belaagd bij moskee Utrecht»?1
 • Vraag 2
  Kunt u uiteenzetten of de Omar Al Farouk moskee te Overvecht geld ontvangt of heeft ontvangen van het Libische regime? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  In hoeverre deelt u de opvatting van de NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten) zoals verwoord in het rapport «Horen, zien en schrijven» uit 2003 dat journalisten vakmatig op een andere wijze verslag dienen uit te brengen over allochtonen dan over autochtonen?
 • Vraag 4
  In hoeverre zijn de daders al gearresteerd en in het gevang gegooid?
 • Vraag 5
  Hoeveel gewelddadige incidenten tussen gelovigen en journalisten deden zich de afgelopen 10 jaar voor bij kerken en synagogen?
 • Mededeling - 2 mei 2011

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de leden Bosma en Van Klaveren (beiden PVV) over het molesteren van journalisten door moskeebezoekers, ingezonden 6 april 2011), deel ik u mee dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De oorzaak hiervan is dat nog niet alle gegevens zijn verkregen die voor de beantwoording nodig zijn. Beantwoording zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z07196
Volledige titel: Vragen van de leden Bosma en Van Klaveren (beiden PVV) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het molesteren van journalisten door moskeebezoekers (ingezonden 6 april 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2676-n1
Volledige titel: Vragen van de leden Bosma en Van Klaveren (beiden PVV) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het molesteren van journalisten door moskeebezoekers (ingezonden 6 april 2011).