Kamervraag 2011Z06819

De paranoïde uitspraken van vrijheidshater en voormalig GroenLinks lijsttrekker Rabbae

Ingediend 1 april 2011
Beantwoord 27 juni 2011 (na 87 dagen)
Indieners Johan Driessen (PVV), Joram van Klaveren (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen internationaal ontwikkelingssamenwerking recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z06819.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2973.html
1. http://vimeo.com/21358363
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de uitlatingen van de heer Rabbae, voorzitter van het enge Landelijk Beraad Marokkanen (LBM) en lid van het comité van aanbeveling van de huiveringwekkende stichting Stop de Bezetting, over de vermeende Israëlische strategie die door de heer Wilders zou worden uitgevoerd?1

  Ja. Ik heb kennisgenomen van de uitlatingen van de heer Rabbae tijdens de landelijke demonstratie tegen racisme en discriminatie op 19 maart 2011 en zijn nadere duiding daarvan in de Volkskrant van 31 maart 2011.

 • Vraag 2
  Deelt u de opvatting dat dergelijke denkbeelden paranoïde en absurd zijn? Zo nee, waarom niet?

  De regering deelt de aangehaalde opvattingen van de heer Rabbae niet.

 • Vraag 3
  In hoeverre zijn de uitlatingen van de heer Rabbae gedaan namens het LBM of Stop de bezetting?

  Het is mij niet bekend in welke hoedanigheid de heer Rabbae deze uitlatingen heeft uitgesproken.

 • Vraag 4
  Op welke wijze wordt de organisatie LBM gefinancierd? Ontvangt het LBM direct of indirect subsidie van de Nederlandse overheid? Zo ja, hoeveel?

  Het is mij niet bekend hoe het LBM wordt gefinancierd. De stichting Landelijk Beraad Marokkanen ontvangt noch direct, noch indirect subsidiegelden van de Nederlandse overheid voor haar statutaire activiteiten.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat de stichting Stop de Bezetting nooit meer één cent subsidie mag ontvangen via door de Nederlandse overheid gesubsidieerde organisaties? Zo nee, waarom niet?

  Gezien de huidige standpunten van de Stichting Stop de Bezetting kan subsidiëring met overheidsgeld niet aan de orde zijn.

 • Vraag 6
  Deelt u de visie dat het vrij sneu is dat er überhaupt een club is die zich keert tegen de bevrijding van Judea en Samaria in 1967? Zo nee, waarom niet?

  Het oordeel van de Nederlandse regering over de gevolgen van de Zesdaagse Oorlog in 1967 is bekend en is in het regeerakkoord verwoord: Nederland is voorstander van een tweestatenoplossing, met als uitgangspunt de grenzen van 1967.

 • Mededeling - 3 mei 2011

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de ledenVan Klaveren en Driessen (beiden PVV) over uitspraken van voormalig Groen Links lijsttrekker Rabbae die werden ingezonden op 1 april 2011, wil ik u meedelen, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De reden hiervoor is dat voor een zorgvuldige beantwoording meer tijd nodig is. Zodra de benodigde informatie beschikbaar is wordt de beantwoording u aangeboden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z06819
Volledige titel: Vragen van de leden Van Klaveren en Driessen (beiden PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over de paranoïde uitspraken van vrijheidshater en voormalig GroenLinks lijsttrekker Rabbae (ingezonden 1 april 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2973
Volledige titel: Vragen van de leden Van Klaveren en Driessen (beiden PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over de paranoïde uitspraken van vrijheidshater en voormalig GroenLinks lijsttrekker Rabbae (ingezonden 1 april 2011).