Kamervraag 2011Z06250

De Hedwigepolder

Ingediend 25 maart 2011
Beantwoord 30 juni 2011 (na 97 dagen)
Indiener Richard de Mos (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen ruimte en infrastructuur waterkeringen en waterbeheer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z06250.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-3020.html
1. de Volkskrant, 18 maart 2011.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Opnieuw gesteggel over Hedwigepolder»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat de door voormalig-minister Nijpels gecreëerde hetze rondom de Hedwigepolder niet zal bijdragen aan het op een rustige wijze zoeken naar alternatieven die de ontpoldering kunnen afwenden? Zo nee, waarom niet?

  De opvatting van voormalig-minister Nijpels heeft de voorbereiding van het kabinetsbesluit niet verstoord. Ik verwijs naar mijn brief van 17 juni jl.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat de waarschuwing van voormalig-minister Nijpels aan Deltares, waarin hij oproept om geen alternatief aan te dragen voor het onder water zetten van de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen, een actie is om zijn eigen beschadigde imago te redden en dat de politiek deze mening dient te prullemanderen? Zo nee, waarom niet?

  Een zorgvuldige voorbereiding van de besluitvorming staat bij mij voorop. Ik ga niet in op een beoordeling van uitspraken van voormalige bewindspersonen.

 • Vraag 4
  Kunt u garanderen dat u tot het uiterste zal gaan om alternatieven te vinden om de Hedwigepolder, geheel conform het regeerakkoord, niet onder water te zetten? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z06250
Volledige titel: Vragen van het lid De Mos (PVV) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de Hedwigepolder (ingezonden 25 maart 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-3020
Volledige titel: Vragen van het lid De Mos (PVV) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de Hedwigepolder (ingezonden 25 maart 2011).