Kamervraag 2011Z04990

Een gesprek met ambtenaren over de cijfermatige gevolgen van de kabinetsplannen over migratie en asiel

Ingediend 11 maart 2011
Beantwoord 23 maart 2011 (na 12 dagen)
Indieners Marianne Thieme (PvdD), Hans Spekman (PvdA), Tofik Dibi (GL), Joël Voordewind (CU), Gerard Schouw (D66)
Beantwoord door Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen immigratie migratie en integratie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z04990.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1938.html
 • Vraag 1
  Kunt u zich uw pleidooi nog voor de geest halen over een beter contact tussen ambtenaren en Kamerleden? Zo ja, waarom vindt u dat belangrijk?

  Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Algemene Zaken door de Tweede Kamer op 17 november 2010 ben ik ingegaan op contacten tussen de Tweede Kamer en ambtenaren van het ministerie van Algemene Zaken in het kader van de Aanwijzingen inzake externe contacten en het hierin opgenomen vereiste van toestemming van de minister voor deze contacten. Hierop zullen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ik nader ingaan in onze antwoorden op de vragen die hierover zijn gesteld door de vaste commissie van Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer.
  Nee. In het debat met de Tweede Kamer op 3 maart jl. heb ik toegelicht dat in het gesprek op basis van door deskundige ambtenaren mondeling verstrekte informatie een inhoudelijke conclusie is getrokken waarvoor wij vervolgens politieke verantwoording hebben genomen. Voorts verwijs ik naar hetgeen ik hierover heb gezegd tijdens het debat over de regeringsverklaring op 27 oktober 2010 (Handelingen II 2010/11, 1440).

 • Vraag 2
  Bent u bereid in te gaan op een verzoek voor een gesprek met de ambtenaren en/of deskundigen die betrokken waren bij het gesprek van 17 september jl. over de cijfermatige gevolgen van de kabinetsplannen inzake migratie en asiel? Zo ja, wanneer kan dit gesprek plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z04990
Volledige titel: Vragen van de leden Dibi (GroenLinks), Schouw (D66), Spekman (PvdA), Rik Janssen (SP), Voordewind (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) aan de minister-president, minister van Algemene Zaken en de minister voor Immigratie en Asiel over een gesprek met ambtenaren over de cijfermatige gevolgen van de kabinetsplannen over migratie en asiel (ingezonden 11 maart 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1938
Volledige titel: Vragen van de leden Dibi (GroenLinks), Schouw (D66), Spekman (PvdA), Rik Janssen (SP), Voordewind (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) aan de minister-president, minister van Algemene Zaken en de minister voor Immigratie en Asiel over een gesprek met ambtenaren over de cijfermatige gevolgen van de kabinetsplannen over migratie en asiel (ingezonden 11 maart 2011).