Kamervraag 2011Z04968

Het bericht dat hulpclubs Hivos en SNV ervan worden beschuldigd intellectueel eigendom te hebben gestolen

Ingediend 11 maart 2011
Beantwoord 1 april 2011 (na 21 dagen)
Indiener Johan Driessen (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen burgerlijk recht internationaal ontwikkelingssamenwerking recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z04968.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2063.html
1. de Volkskrant, «Hulporganisaties «stalen» project», 7 maart 2011.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Hulporganisaties «stalen» project»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe beoordeelt u de beschuldiging dat de subsidieslurpers Hivos en SNV het intellectueel eigendom van een biogasproject in Afrika hebben gekaapt en vervolgens door de Nederlandse belastingbetaler hebben laten financieren?

  Biogas wordt al jarenlang toegepast. De activiteit beoogt om met gebruikmaking van de jarenlange ervaringen van een succesvol regionaal Azië biogasprogramma ook een programma voor Afrika op te zetten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daartoe met publieke middelen in de periode 2007–2008 het voortraject voor een biogasprogramma in Afrika gefinancierd, bestaande uit de lancering van het initiatief en het verrichten van haalbaarheidsstudies. Van de tijdens voornoemde periode ontwikkelde studies berust het intellectuele eigendom bij BZ.

 • Vraag 3
  Klopt het dat het ministerie van Buitenlandse Zaken Hivos en SNV 30 miljoen euro subsidie heeft gegeven voor het zogeheten Africa Biogas Partnership Programme?

  Nee, Hivos kreeg een subsidie van 30 miljoen euro. SNV draagt uit zijn eigen middelen aan het project bij.

 • Vraag 4
  Indien dit bericht op waarheid berust, bent u voornemens de uitgekeerde 30 miljoen euro van deze subsidieclubs terug te vorderen? Zo nee, waarom niet?

  Dit bericht berust niet op waarheid.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z04968
Volledige titel: Vragen van het lid Driessen (PVV) aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het bericht dat hulpclubs Hivos en SNV ervan worden beschuldigd intellectueel eigendom te hebben gestolen (ingezonden 11 maart 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2063
Volledige titel: Vragen van het lid Driessen (PVV) aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het bericht dat hulpclubs Hivos en SNV ervan worden beschuldigd intellectueel eigendom te hebben gestolen (ingezonden 11 maart 2011).