Kamervraag 2011Z03663

Een vanuit de AWBZ bekostigde luxe studiereis voor zorgbestuurders

Ingediend 22 februari 2011
Beantwoord 10 maart 2011 (na 16 dagen)
Indiener Fleur Agema (PVV)
Beantwoord door Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z03663.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1762.html
1. de Volkskrant, «Luxe studiereis in de zorg op kosten AWBZ», 18 februari 2011.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Luxe studiereis in de zorg op kosten van de AWBZ»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat de kosten voor deze reis deels (100 000 euro) betaald is uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en deels (44 744 euro) door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport? Zo ja, hoe is het mogelijk dat dit geld voor een luxe studiereis wordt ingezet in plaats van voor zorg voor ouderen en gehandicapten?

  De opgaven waar de langdurige zorg voor staat zijn groot, en de overheid kan daaraan niet alleen het hoofd bieden. Daarvoor is betrokkenheid met het veld van de langdurige zorg noodzakelijk.
  Veel uitdagingen in de westerse wereld zijn hetzelfde. Kijken in de keuken bij anderen, geeft een beeld van verschillende oplossingsmogelijkheden. Hiervoor komen mensen bij ons op bezoek en gaan wij op bezoek bij anderen. Het bijzondere van deze reis is dat hierbij zowel werkbezoeken aan de overheid, als aan het veld zijn gemaakt. Hierdoor gaat het een slag dieper.
  De reis van de deelnemers (reis- en verblijfkosten) is niet betaald door VWS maar door de deelnemers ( totaal € 1 535,= per persoon voor de gehele reis). De factuur is door de organisator verzonden aan de organisatie waar de deelnemer werkt. Het is aan deze organisatie of en in welke mate de deelnemer zelf meebetaalt aan de reis. VWS heeft de organisatie en logistieke kosten betaald ten laste van de VWS begroting.
  Bij mijn aantreden was een aantal geplande bezoeken, zoals deze, qua organisatie al in een vergevorderd stadium. Het aanbestedingstraject was vergevorderd en deelnemers waren geattendeerd. Voor annuleren bestond geen aanleiding omdat voor het meest kosteneffectieve aanbod is gekozen. Met het oog op de financiële situatie van de Rijksoverheid op dit moment, zal in het algemeen waar mogelijk nog meer soberheid worden betracht. In die geest zullen de afwegingen per keer worden gemaakt.

 • Vraag 3
  Is het waar dat deze luxe reis voor zorgbestuurders het initiatief is van het ministerie van VWS? Zo ja, waarom? Waarom heeft u na uw aantreden deze reis niet geannuleerd?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Waarom konden deze topbestuurders deze reis niet betalen van hun riante salaris?

  Het is aan de zorginstellingen of en in welke mate de deelnemer zelf meebetaalt aan de reis.

 • Vraag 5
  Staan er meer van dit soort geldverspillende snoepreisjes gepland en bent u voornemens deze te annuleren?

  Door VWS worden geen «snoepreisjes» gemaakt omdat in dat de geval de baten niet opwegen tegen de kosten. Derhalve deel ik uw kwalificatie niet. Voor het overige verwijs ik naar het antwoord op vraag 2 en 3.

 • Mededeling - 2 maart 2011

  De vragen van het Kamerlid Agema (PVV) over een vanuit de AWBZ bekostigde luxe studiereis voor zorgbestuurders kunnen tot mijn spijt niet binnen een week worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat de beantwoording van de vragen meer tijd vergt. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de kamervragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z03663
Volledige titel: Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over een vanuit de AWBZ bekostigde luxe studiereis voor zorgbestuurders (ingezonden 22 februari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1762
Volledige titel: Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over een vanuit de AWBZ bekostigde luxe studiereis voor zorgbestuurders (ingezonden 22 februari 2011).