Kamervraag 2011Z02689

De escalatie van de Nederlands-Iraanse betrekkingen

Ingediend 10 februari 2011
Beantwoord 16 februari 2011 (na 6 dagen)
Indiener Alexander Pechtold (D66)
Beantwoord door
Onderwerpen internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z02689.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1466.html
1. Algemeen Dagblad, 8 februari 2011 en Trouw, 8 februari 2011.
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op de berichten «Iraanse ambassadeur komt niet opdagen» en «Iran: Nederland steunt terroristen»?1

  De Iraanse ambassadeur heeft het ministerie bezocht toen hij een reactie kon geven op de door mij gestelde vragen en de regering verzet zich tegen de suggestie als zou Nederland terroristen steunen.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat de situatie escaleert? Zo neen, waarom niet?

  Die mening deel ik niet. De regering is niet van mening dat thans sprake is van een verdergaand proces van escalatie van spanning in de bilaterale betrekkingen.

 • Vraag 3
  Wat vindt u van de suggestie om een bemiddelaar aan te stellen die de gespannen relatie tussen Nederland en Iran kan deëscaleren, zodat Nederland en Iran zo spoedig mogelijk op het hoogste niveau met elkaar in contact blijven, om de belangen van de Iraanse en in het bijzonder Nederlandse burgers te beschermen?

  Ik ben in overleg met, onder meer, de door mij teruggeroepen ambassadeur over de vraag hoe onze betrekkingen met Iran voort te zetten. De bestaande communicatiekanalen bieden daarvoor, naar het voorkomt, vooralsnog voldoende mogelijkheden.

 • Vraag 4
  Is het waar dat u heeft gereageerd met de woorden «Over bemiddeling heb ik op dit moment niets te melden»? Is het waar dat u allereerst met de Nederlandse ambassadeur in Iran wil overleggen over de situatie?

  Ja, ik heb desgevraagd in een eerste reactie die woorden gebruikt omdat ik eerst overleg wilde voeren met de door mij teruggeroepen ambassadeur.

 • Vraag 5
  Houdt u de mogelijkheid open om na dit gesprek alsnog een bemiddelaar aan te wijzen?

  Zie mijn antwoord op vraag 3.

 • Vraag 6
  Bent u bereid, gezien de urgentie van de vragen en het feit dat u aanstaande donderdag met de Nederlandse ambassadeur in Iran spreekt, deze vragen binnen twee dagen te beantwoorden?

  Ik ben op het moment van beantwoording van deze vragen, die ik ontving op 10 februari, nog in overleg met de ambassadeur.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z02689
Volledige titel: Vragen van het lid Pechtold (D66) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de escalatie van de Nederlands-Iraanse betrekkingen. (Ingezonden 10 februari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1466
Volledige titel: Vragen van het lid Pechtold (D66) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de escalatie van de Nederlands-Iraanse betrekkingen. (Ingezonden 10 februari 2011).