Kamervraag 2011Z02465

Kunstgras

Ingediend 8 februari 2011
Beantwoord 1 maart 2011 (na 21 dagen)
Indiener Richard de Mos (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen cultuur en recreatie sport
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z02465.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1586.html
1. Algemeen Dagblad, «Mij doe je hier geen plezier mee», 29 januari 2011.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Mij doe je hier geen plezier mee»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening van ADO-trainer John van den Brom dat thuisploegen met kunstgras absoluut in het voordeel zijn? Zo ja, vindt u dan niet dat er sprake is van competitievervalsing in het Nederlands betaald voetbal doordat de ene club in competitieverband wel op kunstgras speelt en de andere club niet?

  Het is aan de KNVB en de clubs om te bepalen hoe, waar en op welke ondergrond het voetbal wordt gespeeld. Het ministerie heeft hierin geen verantwoordelijkheid.

 • Vraag 3
  Bent u op de hoogte van het feit dat er spelers zijn die vurig hopen dat het gewone gras niet wordt vervangen door plastic? Zo ja, wilt u er bij de KNVB op aandringen dat er een enquête komt onder alle betaald voetbalorganisaties om zich voor of tegen het gebruik van kunstgras in competitieverband uit te spreken?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Heeft u de bereidheid om bij een negatief kunstgrasadvies er bij de KNVB op aan te dringen competitievervalsing te voorkomen door alle clubs in het Nederlandse betaalde voetbal op echt gras te laten spelen, en wilt u onderzoeken of kunstgras ook in amateurcompetitieverband tot competitievervalsing leidt?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z02465
Volledige titel: Vragen van het lid De Mos (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over kunstgras (ingezonden 8 februari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1586
Volledige titel: Vragen van het lid De Mos (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over kunstgras (ingezonden 8 februari 2011).